• Strefa języków
  Strefa języków

Lingua Latina dla każdego, czyli krótki kurs języka łacińskiego

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
7. październik 2014
Kod:
11/JO
Odsłon:
4481
Cena:
290,00 PLN za kurs
Wykładowca:
mgr Urszula Tylicka

Opis

Liczba godzin: 30

Założenia i cele ogólne kursu    

Założeniem kursu jest przybliżenie podstawowej wiedzy z zakresu gramatyki i leksyki łacińskiej, umożliwiającej rozumienie sentencji, powiedzeń, cytatów, inskrypcji i zwrotów pochodzących z łaciny używanych w języku polskim.

Program kursu 

 1. Krótka opowieść o długiej historii języka łacińskiego. Dlaczego warto znać język martwy?
 2. Zasady wymowy i akcentowania w języku łacińskim.
 3. Wiadomości ogólne o czasowniku. Podział czasowników na koniugacje i odmiana ich w czasie teraźniejszym strony czynnej (Infinitivus, indicativus, imperativus praesentis activi).
 4. Być albo nie być. Czasownik esse i jego złożenia.
 5. Wiadomości ogólne o rzeczowniku. Rzeczowniki deklinacji I.
 6. Rzeczowniki deklinacji II.
 7. Wiadomości ogólne o przymiotniku. Przymiotniki deklinacji I i II. Zaimki dzierżawcze.
 8. Zaimki osobowe i zaimek zwrotny.
 9. Odmiana czasowników regularnych w czasie teraźniejszym strony biernej (Infinitivus, indicativus praesentis passivi).
 10. Konstrukcje Accusativus cum infinitivo (ACI) i Nominativus cum infinitivo (NCI).
 11. Odmiana czasowników w czasie przeszłym niedokonanym strony czynnej i biernej (Indicativus imperfecti activi et passivi).
 12. Odmiana czasowników w czasie przyszłym niedokonanym strony czynnej i biernej (Indicativus futuri primi activi et passivi).
 13. Rzeczowniki deklinacji III.
 14. Przymiotniki deklinacji III.
 15. Rzeczowniki deklinacji IV i V.

Zagadnienia gramatyczne omawiane będą na przykładach znanych cytatów, sentencji, inskrypcji oraz wyrażeń łacińskich używanych w języku polskim.

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu

 • umiejętność czytania i akcentowania słów łacińskich;
 • pogłębienie wiedzy o łacińskim pochodzeniu wielu wyrazów występujących w języku polskim;
 • nabycie wiedzy z zakresu podstaw gramatyki i leksyki łacińskiej;
 • nabycie umiejętności posługiwania się słownikami łacińsko-polskimi;
 • nabycie umiejętności tłumaczenia prostych zdań i tekstów;
 • pogłębienie znajomości cytatów, sentencji, inskrypcji oraz wyrażeń łacińskich używanych w języku polskim.

Warunki ukończenia kursu

 • obecność;
 • aktywność podczas zajęć

 


Rezerwuj kurs: Lingua Latina dla każdego, czyli krótki kurs języka łacińskiego

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola