• Strefa języków
  Strefa języków

Łacina na co dzień

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
7. październik 2014
Kod:
12/JO
Odsłon:
4925
Cena:
290,00 PLN za kurs
Wykładowca:
mgr Leonarda Gołębiowska

Opis

Liczba godzin dydaktycznych: 30

Założenia i cele ogólne kursu    

Kurs skierowany jest zarówno do tych, którzy uczyli się łaciny, jak i tych, którzy chcieliby zgłębić jej tajniki. Założeniem kursu jest przedstawienie zagadnień związanych z funkcjonowaniem łaciny we współczesnym świecie i ukazanie wpływu jaki wywarła na nowożytny świat nauki i kultury. Zajęcia wzbogacą erudycję słuchaczy, ułatwią korzystanie z wielkiego dorobku cywilizacji antycznej, a także pozwolą nieco lepiej zrozumieć świat.

Cele ogólne kursu:

 • poszerzenie wiedzy dotyczącej kultury antycznej;
 • dostrzeganie obecności łaciny we współczesnym świecie i docenienie wpływu jaki wywarła na nowożytny świat nauki i kultury;
 • pogłębienie znajomości terminologii humanistycznej opartej na klasycznej łacinie i grece;
 • poznanie wybranych sentencji, przysłów i zwrotów w wersji łacińskiej i polskiej;
 • poprawne czytanie i akcentowanie słów i wyrażeń łacińskich.

Program kursu 

Treści i zagadnienia:

 1. Język łaciński fundamentem języków Zjednoczonej Europy. Krótka historia języka łacińskiego.
 2. „Recitamus” - Zasady wymowy i akcentowania w języku łacińskim.
 3. „Latinitas viva”, czyli współczesne „ożywianie” łaciny.
 4. Łacińsko- polskie igraszki słowne.
 5. Skróty i zwroty łacińskie stosowane w literaturze naukowej i współczesnej polszczyźnie.
 6. Łacińskie cytaty znanych postaci historycznych i literackich.
 7. Inskrypcje i zwroty łacińskie w przestrzeni miejskiej i kulturze współczesnej.
 8. Inskrypcje łacińskie na budynkach użyteczności publicznej.
 9. Paremie prawnicze na kolumnach gmachu Sądu Najwyższego w Warszawie.
 10. Epitafia, inskrypcje nagrobne, motta na medalach i odznaczeniach.
 11. „Ad Kalendas Graecas” – jak Rzymianie odmierzali czas. Odczytywanie dat.
 12. Łacińskie motta na pieczęciach stanowych Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.
 13. Łacińskie motta w herbach państw i miast.
 14. Łacina w muzyce.
 15. „Nomen atque omen” – imię i wróżba.

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu

Uczestnik kursu:

 • zna sentencje, przysłowia, zwroty łacińskie funkcjonujące we współczesnym świecie oraz rozumie ich kontekst;
 • ma uporządkowaną wiedzę o antyku i dostrzega jego wpływ na języki i kulturę europejską;
 • dostrzega związki języków nowożytnych z językiem łacińskim; wyjaśnia etymologię wyrazów w językach nowożytnych opierając się na leksyce łacińskiej;
 • potrafi w określonych sytuacjach, znając kontekst, umiejętnie wykorzystać sentencje, przysłowia, zwroty;
 • potrafi docenić ponadczasową wartość antyku i dbać o zachowanie dziedzictwa kulturowego Europy.

Warunki ukończenia kursu

Warunkiem ukończenia kursu jest regularne uczęszczanie na zajęcia, aktywność na zajęciach oraz praca własna.

 


Rezerwuj kurs: Łacina na co dzień

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola