• Strefa języków
    Strefa języków

Język rosyjski od podstaw (30h)

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
7. październik 2014
Kod:
14/JO
Odsłon:
5162
Cena:
290,00 PLN za kurs
Wykładowca:
mgr Irena Niesteruk

Opis

Liczba godzin: 30 

 

Założenia i cele ogólne kursu    

Celem zajęć jest nauka od podstaw słuchania i rozumienia, czytania i rozumienia, mówienia i pisania w języku rosyjskim.

Program kursu 

Język rosyjski (dla dzieci, młodzieży i dorosłych). Zajęcia prowadzone będą metodą tradycyjną.

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu

  • Wiedza z zakresu fonetyki, ortografii, morfologii, składni, leksyki.
  • Nauka  słuchania i rozumienia, czytania i rozumienia, mówienia i pisania.
  • Wprowadzeniem alfabetu rosyjskiego – cyrylicy.

Warunki ukończenia kursu

Warunkiem ukończenia kursu jest osiągnięcie takich celów jak: umiejętność słuchania i rozumienia, czytania, mówienia, pisania w języku  rosyjskim na poziomie podstawowym. Sprawdzenie umiejętności słuchacza będzie możliwe dzięki sprawdzianowi pisemnemu i rozmowie ustnej na tematy zrealizowane w czasie zajęć.


Rezerwuj kurs: Język rosyjski od podstaw (30h)

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola