• Strefa języków
    Strefa języków

Język rosyjski (szczegółowa tematyka będzie zależna od poziomu kursu) (60h)

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
7. październik 2014
Kod:
14/JO 2
Odsłon:
4467
Cena:
590,00 PLN za kurs
Wykładowca:
mgr Irena Niesteruk

Opis

Liczba godzin dydaktycznych: 60 (1 x 90 minut tygodniowo lub 2 x 90 minut tygodniowo)

Założenia i cele ogólne kursu    

Założenia powinny być dostosowane do potrzeb słuchaczy.

Celem zajęć powinno być doskonalenie umiejętności słuchania i rozumienia, czytania i rozumienia, mówienia i pisania w języku rosyjskim na danym poziomie nauczania.

Program kursu 

Język rosyjski (dla dzieci, młodzieży i dorosłych). Zajęcia prowadzone metodą tradycyjną. Szczegółowy program zależy od poziomu nauczania (A, B, C). W przypadku kursu specjalistycznego – od specjalności.

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu

  • Wiedza z zakresu fonetyki, ortografii, morfologii, składni, leksyki.
  • Doskonalenie umiejętności  słuchania i rozumienia, czytania i rozumienia, mówienia i pisania.
  • Na poziomie A1 – wyżej wymienione umiejętności winny być poprzedzone wprowadzeniem alfabetu rosyjskiego – cyrylicy.

Warunki ukończenia kursu

Warunkiem ukończenia kursu jest osiągnięcie takich celów jak: umiejętność słuchania i rozumienia, czytania , mówienia, pisania w języku  rosyjskim na odpowiednim poziomie nauczania (A1, A2; B1, B2; C1, C2 ). Sprawdzenie umiejętności słuchacza będzie możliwe dzięki  sprawdzianowi pisemnemu i rozmowie ustnej na tematy zrealizowane w czasie zajęć zgodnie z którymś z  wyżej wymienionych poziomów.

 


Rezerwuj kurs: Język rosyjski (szczegółowa tematyka będzie zależna od poziomu kursu) (60h)

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola