• Strefa języków
  Strefa języków

Język francuski w biznesie

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
29. kwiecień 2014
Kod:
3/JO
Odsłon:
4331
Cena:
180,00 PLN za kurs
Wykładowca:
dr Adrianna Naruk

Opis

Liczba godzin dydaktycznych: 20

Założenia i cele ogólne kursu

Nadrzędny cel zajęć: sprawne komunikowanie się we francuskojęzycznym środowisku biznesowym.

Do kogo skierowany jest kurs: kurs przeznaczony jest dla osób znających język francuski ogólny na poziomie A2/B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Program kursu

Przede wszystkim: odgrywanie scenek (np.: rozmowa o pracę, sprzedaż usług, negocjowanie ceny), a także:

 • czytanie i pisanie korespondencji elektronicznej;
 • analizowanie wykresów;
 • przygotowywanie prezentacji;
 • uzupełnianie ćwiczeń słownikowo-gramatycznych.

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu  

Po ukończeniu kursu uczestnicy będą posiadali wiedzę z zakresu:

 • prowadzenia rozmów handlowych i negocjacji;
 • prowadzenia korespondencji handlowej (sporządzanie notatek handlowych, sprawozdań, raportów, prezentacji);
 • przedstawiania wyników i statystyk firmowych;
 • czytania ze zrozumieniem tekstów z dziedziny biznesu;
 • poprawnego stosowania terminologii biznesowej.

Warunki ukończenia kursu

 • Aktywne uczestniczenie w zajęciach;
 • Przygotowanie prezentacji na wybrany przez siebie temat z dziedziny biznesu.

Rezerwuj kurs: Język francuski w biznesie

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola