• Strefa języków
  Strefa języków

English TELC B2

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
9. listopad 2015
Kod:
19/JO
Odsłon:
5874
Cena:
550,00 PLN za kurs
Wykładowca:
mgr Małgorzata Penza-Szachowicz

Opis

Liczba godzin dydaktycznych: 60 (4 tygodnie w lipcu, sierpniu lub wrześniu) od poniedziałku do piątku po 3 godziny dydaktyczne.

Założenia i cele ogólne kursu

Kurs na poziomie B2+ przygotowujący do egzaminu TELC B2.

Certyfikaty językowe TELC na poziomie B2 są uznawane przez administrację Rzeczpospolitej Polskiej jako potwierdzenie znajomości języka (podstawa prawna: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26. maja 2003 w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej Dz.U. nr 96 ).

UWAGA! Możliwość zdawania egzaminu na miejscu! Warunkiem jest zebranie się odpowiedniej liczby chętnych.

Do kogo skierowany jest kurs

Wszyscy zainteresowani

Kurs przeznaczony jest również dla osób, które nie planują podchodzenia do egzaminu TELC, a chcą uczęszczać na kurs językowy na poziomie B2 lub przygotowują się do egzaminu FCE.

Program kursu

Celem kursu jest rozwijanie umiejętności językowych na poziomie B2. Założenia będą realizowane poprzez praktyczne ćwiczenia doskonalące różnorodne sprawności językowe (mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie), jak i gruntowne omówienie struktur gramatycznych oraz słownictwa niezbędnego do efektywnego posługiwania się językiem na poziomie B2.

Zakres tematyczny:

 • Home and accommodation
 • Places, travel and food
 • Everyday life
 • Education
 • Occupation
 • The natural environment
 • Spare time, leisure and entertainment
 • Media and communication
 • Society, state and government
 • Relationships with other people(s) and cultures

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu

 • ogólne poszerzenie umiejętności językowych na poziomie B2+
 • pogłębienie umiejętność rozwiązywania zadań typowych dla egzaminu TELC

Warunki ukończenia kursu

aktywne uczestnictwo i obecność na min. 60% zajęć


Rezerwuj kurs: English TELC B2

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola