• Strefa języków
  Strefa języków

Język angielski: konwersacje i słownictwo (poziom B2/C1)

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
9. listopad 2015
Kod:
20/JO
Odsłon:
7983
Cena:
290,00 PLN za kurs
Wykładowca:
mgr Małgorzata Penza-Szachowicz

Opis

Liczba godzin dydaktycznych: 30 (2 tygodnie w lipcu, sierpniu lub wrześniu, od poniedziałku do piątku, 3 x 45 min.) + bezpłatny dostęp do baz danych i ćwiczeń z omawianym słownictwem w serwisie Quizlet

Założenia i cele ogólne kursu

Celem kursu jest rozwijanie umiejętności językowych na poziomie B2/C1. Założenia będą realizowane poprzez praktyczne ćwiczenia doskonalące konstruowanie wypowiedzi w języku angielskim oraz rozwijające słownictwo na poziomie zaawansowanym.

Do kogo skierowany jest kurs

Wszyscy zainteresowani.

Program kursu

Prove Your Point. Sztuka argumentacji w języku angielskim; Andrzej Kurtyka, Wydawnictwo EGIS

Zakres tematyczny (do wyboru 20 tematów z poniższych 30):

 • Good looks are important
 • Keeping pets at home
 • Education at the age of four
 • Studying abroad
 • Lifelong employment in one company
 • Working from home
 • Childhood is the best time of life
 • Online dating
 • Peer pressure
 • Staying single
 • Dieting
 • Genetically modified food
 • Advertising
 • Credit cards
 • Low-cost airlines
 • The tourism industry
 • Popular culture
 • Drug problem in sport
 • Smoking in public places
 • Media censorship
 • Television
 • The Internet
 • Corporal punishment
 • Death penalty
 • English as a world language
 • Feminism
 • ID cards
 • Military service
 • Multiculturalism
 • National stereotypes

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu

 • rozwijanie umiejętności mówienia na poziomie B2/C1
 • doskonalenie umiejętności doboru odpowiednich argumentów w dyskusji
 • poszerzenie słownictwa na poziomie B2/C1

Warunki ukończenia kursu

Aktywne uczestnictwo i obecność na min. 60% zajęć.


Rezerwuj kurs: Język angielski: konwersacje i słownictwo (poziom B2/C1)

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola