• Strefa języków
    Strefa języków

Język angielski: podstawy

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
9. listopad 2015
Kod:
21/JO
Odsłon:
5922
Cena:
290,00 PLN za kurs
Wykładowca:
mgr Małgorzata Penza-Szachowicz

Opis

Liczba godzin dydaktycznych: 30 (2 tygodnie w lipcu, sierpniu lub wrześniu, od poniedziałku do piątku, 3 x 45 min.) + ok. 1,5 godziny dziennie pracy w domu

Założenia i cele ogólne kursu

Celem kursu jest intensywne przypomnienie podstaw języka angielskiego.

Do kogo skierowany jest kurs

Wszyscy zainteresowani dorośli i młodzież w wieku 16+.

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu

Powtórzenie i utrwalenie podstaw języka angielskiego na poziomie A1.

Warunki ukończenia kursu

Aktywny udział i obecność na min. 60% zajęć.


Rezerwuj kurs: Język angielski: podstawy

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola