• Strefa języków
  Strefa języków

Rosyjski język prawniczy

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
9. listopad 2015
Kod:
22/JO
Odsłon:
5574
Cena:
290,00 PLN za kurs
Wykładowca:
dr Danuta Kosior

Opis

Liczba godzin dydaktycznych: 30

Założenia i cele ogólne kursu:

Doskonalenie umiejętności i posługiwania się terminologią specjalistyczną z zakresu rosyjskiego języka prawnego i prawniczego oraz rosyjskiego języka biznesu.

Program kursu:    

 1. Prawo: definicje ogólne, gałęzie, klasyfikacja.
 2. Prawo cywilne.
 3. Prawo karne. 
 4. Prawo konstytucyjne.
 5. Konstytucja Federacji Rosyjskiej
 6. Norma prawna.
 7. Źródła prawa. 
 8. System kodeksów FR
 9. System sądownictwa FR i Republiki Białorusi
 10. Organy władzy państwowej FR.
 11. Pisownia nazw własnych.
 12. Skróty.
 13. Podstawowe zasady prawa.
 14. Popularne łacińskie terminy i sentencje prawnicze.
 15. Gramatyka w języku prawa i prawników.
 16. Wzory dokumentów cywilnoprawnych i pism procesowych.
 17. Rosyjska korespondencja handlowa.
 18. Kontrakt.
 19. Krótki słownik handlowy.
 20. Spis skrótów.

 


Rezerwuj kurs: Rosyjski język prawniczy

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola