• Strefa języków
  Strefa języków

Angielski 50 plus

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
9. listopad 2015
Kod:
23/JO
Odsłon:
5959
Cena:
390,00 PLN za kurs
Wykładowca:
mgr Bartłomiej Jędrak /mgr Łukasz Tarasiewicz

Opis

Liczba godzin dydaktycznych: 48

Założenia i cele ogólne kursu

Kurs przygotowany został ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych osób po 50 roku życia. Celem zajęć jest przełamanie pierwszych barier w posługiwaniu się językiem obcym. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez pracę na postawach uczestników kursu, która pozwoli na przełamanie lęku przed popełnianiem błędów oraz pozwoli na podniesienie pewności i zaufania do siebie i swoich możliwości.Kurs pozwoli uczestnikom na rozwinięcie umiejętności wykorzystywania języka angielskiego:

 • w życiu codziennym,
 • w spotkaniach z obcokrajowcami,
 • podczas wyjazdów za granicę.

Podczas zajęć uczestnicy poznają podstawowe słownictwo, struktury gramatyczne oraz wyrażenia i zwroty niezbędne w dalszej nauce języka angielskiego.

Kurs prowadzony jest metodą komunikatywną, w której nacisk kładziony jest głównie na ćwiczenie umiejętności mówienia w typowych, życiowych sytuacjach, które aranżowane są podczas zajęć. Ponadto, podczas kursu wykorzystywane są metody coachingu językowego. To nowatorskie podejście pozwoli na przełamanie mentalnych barier, które niejednokrotnie utrudniają naukę języka angielskiego oraz pozwolą na podniesienie motywacji do nauki oraz wiary we własne możliwości.

Do kogo skierowany jest kurs

Kurs przygotowany został dla osób po 50 roku życia, które nie miały wcześniej kontaktu z językiem angielskim.

Program kursu

Tydzień 1 

 • Przedstawianie się i mówienie o sobie i swoich zainteresowaniach
 • Zadawanie prostych pytań o imię, kraj pochodzenia, samopoczucie

Tydzień 2 

 • Składanie zamówień w kawiarni lub restauracji
 • Opisywanie wyposażenia biura/pokoju

Tydzień 3 

 • Rozmowa na dworcu i lotnisku
 • Wyrażanie pragnień i upodobań

Tydzień 4 

 • Rozmowa o własnej rodzinie
 • Określanie wieku osób i przedmiotów

Tydzień 5 

 • Opowiadanie o pracy i nauka nazw zawodów
 • Podawanie adresów email oraz adresów stron internetowych

Tydzień 6 

 • Opisywanie podstawowych czynności
 • Podawanie czasu oraz pytanie o czas

Tydzień 7 

 • Wskazywanie różnic pomiędzy ilustracjami
 • Podawanie drogi, wskazywanie kierunku

Tydzień 8 

 • Pytanie o datę oraz podawanie dat
 • Wyrażanie własnej opinii

Praca na postawach i przekonaniach uczestników: 

 • Pokonanie lęku przed mówieniem w języku obcym
 • Postrzeganie błędów jako naturalnego produktu w procesie uczenia się
 • Zwiększenie pewności siebie oraz wiary we własne możliwości
 • Rozbudzanie motywacji do nauki języka obcego                         

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu

 Po ukończeniu kursu, uczestnicy nabędą umiejętności: 

 • Stosowania podstawowych zwrotów potocznych oraz wyrażeń dotyczących życia codziennego
 • Przedstawiania siebie i innych
 • Formułowania pytań z zakresu życia prywatnego, dotyczących miejsca zamieszkania, członków rodziny i posiadanych rzeczy
 • Prowadzenia prostej rozmowy
 • Wyrażania upodobań i zainteresowań

Warunki ukończenia kursu

 • Obecność na zajęciach (minimum 80% godzin)
 • Aktywne uczestnictwo w zajęciach, regularne przygotowanie.

Rezerwuj kurs: Angielski 50 plus

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola