• Strefa języków
  Strefa języków

Język cerkiewnosłowiański – kurs dla katechetów religii prawosławnej

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
7. październik 2014
Kod:
15/JO
Odsłon:
4264
Cena:
290,00 PLN za kurs
Wykładowca:
mgr Malgorzata Kurianowicz

Opis

Liczba godzin dydaktycznych: 30

Założenia i cele ogólne kursu

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z historią języka cerkiewnosłowiańskiego, przekazanie podstawowych informacji na temat jego struktury oraz przedstawienie metod w zakresie jego nauczania. Przekazane w czasie kursu wiadomości posłużą do nabycia przez słuchaczypraktycznych umiejętności, takich jak czytanie i rozumienie tekstów napisanych w tym języku, a przede wszystkim staną się narzędziem, które pomoże kierować procesem uczenia się języka cerkiewnosłowiańskiego własnych uczniów.

Program kursu

 1. Od Śww. Cyryla i Metodego do współczesności – historia języka cerkiewnosłowiańskiego.
 2. Zabytki kanonu.
 3. Alfabet cerkiewnosłowiański.
 4. Litery jako cyfry.
 5. Skróty.
 6. Rzeczownik.
 7. Czas teraźniejszy czasowników.
 8. Czasy przeszłe czasowników.
 9. Czas przyszły czasowników.
 10. Odmiana zaimków osobowych.
 11. Odmiana przymiotników.
 12. Osobliwe konstrukcje składniowe.
 13. Metodyka nauczania języka cerkiewnosłowiańskiego.

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu   

Wiedza: 

 • pochodzenie i rozwój języka;
 • podstawowe wiadomości na temat współczesnego języka cerkiewnosłowiańskiego (ortografia, gramatyka);
 • metodyka nauczania.

Umiejętności:

 • czytanie, tłumaczenie, rozumienie prostych tekstów cerkiewnosłowiańskich, nauczanie języka.

Warunki ukończenia kursu

Warunkiem ukończenia kursu jest frekwencja (80%) oraz pozytywna ocena z końcowego testu sprawdzającego.


Rezerwuj kurs: Język cerkiewnosłowiański – kurs dla katechetów religii prawosławnej

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola