• Strefa języków
    Strefa języków

Egzamin IELTS w zarysie

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
9. listopad 2015
Kod:
24/JO
Odsłon:
5451
Cena:
200,00 PLN za kurs
Wykładowca:
mgr Mateusz Sochoń

Opis

Liczba godzin dydaktycznych: 16

Założenia i cele ogólne kursu    

Celem kursu jest przedstawienie podstaw egzaminu IELTS, systemu oceniania, typów ćwiczeń egzaminacyjnych, jak również sposobu efektywnych taktyk egzaminacyjnych i metod samodzielnego ćwiczenia i przygotowywania do egzaminu.

Do kogo skierowany jest kurs  

Kurs jest skierowany do osób, które są zainteresowane zdawaniem egzaminu IELTS w przyszłości, oraz posiadają umiejętności z języka angielskiego na poziomie co najmniej B2

Program kursu 

Kurs składa się z 4 sekcji odpowiadających czterem częściom egzaminy IELTS (mówienie, czytanie, pisanie i słuchanie). Każda sekcja zawierać będzie ćwiczenia przykładowe wraz z ich omówieniem i analizą szczegółową, jak również sugestię metod pracy własnej w celu uzyskiwania lepszych rezultatów w poszczególnych częściach egzaminu.

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu

Uczestnicy kursu pozyskają informacje na temat formy i przebiegu egzaminu IELTS, sugestie sposobów pracy własnej w celu przygotowania do egzaminu. Uczestnicy będą w stanie ocenić swoje umiejętności pod kątem wymagań egzaminu, oraz określić swoje mocne i słabe strony.

Warunki ukończenia kursu

Obecność na co najmniej 60% zajęć 


Rezerwuj kurs: Egzamin IELTS w zarysie

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola