• Strefa języków
  Strefa języków

English at Work

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
7. październik 2014
Kod:
1/JO
Odsłon:
5403
Cena:
290,00 PLN za kurs
Wykładowca:
mgr Małgorzata Penza-Szachowicz

Opis

Liczba godzin: 30 godzin lekcyjnych 

Założenia i cele ogólne kursu    

Kurs na poziomie B1+/B2 jest skierowany do osób chcących bardziej świadomie i skutecznie funkcjonować na rynku pracy.

Do kogo skierowany jest kurs  

Wszyscy zainteresowani

Program kursu

1. Vocabulary connected with work and job seeking (słownictwo związane z pracą i poszukiwaniem pracy):

 • Funkcjonowanie na europejskim rynku pracy.
 • Stanowiska pracy, formy zatrudnienia, staranie się o pracę.
 • Niezbędne dokumenty (list motywacyjny i CV).
 • Rozmowa kwalifikacyjna.
 • Przebieg kariery.
 • Cechy charakteru i kwalifikacje predestynujące do określonych zawodów.

2. Successful presentations (sztuka udanych prezentacji i autoprezentacji):

 • Sposoby radzenia sobie ze stresem podczas wygłaszania prezentacji.
 • Jak przygotować udaną prezentację.

3. Formal letter writing (listy formalne):

 • Struktura listów formalnych.
 • Słownictwo i przydatne zwroty.

4. Understanding contracts and elements of employment law – the essentials (rozumienie umów i elementy prawa pracy - podstawy).

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu

Celem zajęć jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem angielskim w sytuacjach codziennej i służbowej komunikacji, wzbogacenie zasobu słownictwa związanego z pracą i poszukiwaniem pracy, doskonalenie sztuki udanych prezentacji, autoprezentacji i prowadzenia dyskusji, a także rozwijanie umiejętności pisania listów formalnych, rozumienia tekstów specjalistycznych oraz umów.

Warunki ukończenia kursu        

Aktywne uczestnictwo i obecność na min. 60% zajęć


Rezerwuj kurs: English at Work

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola