• Strefa języków
    Strefa języków

Konwersacje ‘O biznesie i polityce’ – poziom B2/C1

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
6. sierpień 2015
Kod:
28/JO
Odsłon:
4686
Cena:
350,00 PLN za kurs
Wykładowca:
dr Emilia Truskolaska-Kopeć

Opis

Liczba godzin dydaktycznych 30h

Założenia i cele ogólne kursu

Oferta dla wszystkich tych, którzy chcą ośmielić się rozmawiać na ważne tematy w języku angielskim i przy okazji poszerzyć swoją wiedzę z dziedziny terminologii biznesowo-politycznej. 

Do kogo skierowany jest kurs

Słuchacze, którzy są na poziomie B2+/C1 ogólnym. 

Program kursu

Omawianie aktualnych wydarzeń w kraju i na świecie z dziedziny gospodarki i polityki – Current Affairs.  

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu

Ogólne poszerzenie umiejętności językowych na poziomie B2+/C1 oraz nabycie lub też poszerzenie wiadomości z dziedziny biznesu w języku angielskim

Warunki ukończenia kursu

Aktywne uczestnictwo i obecność na min. 60% zajęć.

 


Rezerwuj kurs: Konwersacje ‘O biznesie i polityce’ – poziom B2/C1

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola