• Strefa języków
  Strefa języków

Język rosyjski w biznesie

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
28. wrzesień 2015
Kod:
2/JO
Odsłon:
5132

Opis

Liczba godzin dydaktycznych: 60

Założenia i cele ogólne kursu       

Celem przedmiotu jest zapoznanie uczestników z leksyką rosyjskiego języka biznesu. Omawiane są, m.in. zagadnienia z zakresu finansów i bankowości, gospodarki rynkowej. W trakcie zajęć uczestnik nabywa umiejętności posługiwania się w stopniu podstawowym odpowiednią leksyką w języku rosyjskim na „tematy biznesowe”, czytania i rozumienia literatury specjalistycznej. 

Do kogo skierowany jest kurs

Kurs przeznaczony jest dla osób znających język rosyjski w stopniu dobrym (poziom B1).

Program kursu

 1. Деловой мужчина. Деловая женщина.
 2. Презентация фирмы.
 3. Рынок.
 4. Деньги. Банк.
 5. Биржа.
 6. Переговоры.
 7. Коммерческая корреспонденция.

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu     

Uczestnik, który zakończył kurs:

 • potrafi odpowiednio wykorzystać poznaną leksykę w kontaktach biznesowo-ekonomicznych; 
 • potrafi przygotowywać krótkie wystąpienia ustne w języku rosyjskim z wykorzystaniem leksyki ekonomicznej, opanowanej w trakcie zajęć i na podstawie innych źródeł;
 • potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu biznesu w języku rosyjskim;
 • potrafi przygotować proste listy handlowe w języku rosyjskim z wykorzystaniem poznanej leksyki.

Warunki ukończenia kursu

Osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, potwierdzone przez prowadzącego kurs na podstawie oceny aktywności uczestnika w trakcie zajęć, wypowiedzi ustnych, prac pisemnych.

 •  

Rezerwuj kurs: Język rosyjski w biznesie

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola