• Strefa języków
  Strefa języków

Odkrywamy język cerkiewnosłowiański

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
7. październik 2014
Kod:
16/JO
Odsłon:
4616
Cena:
290,00 PLN za kurs
Wykładowca:
mgr Malgorzata Kurianowicz

Opis

Liczba godzin dydaktycznych: 30

Założenia i cele ogólne kursu

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z historią języka cerkiewnosłowiańskiego oraz przekazanie podstawowych informacji na temat jego struktury. Wiadomości te posłużą do nabycia praktycznych umiejętności, takich jak czytanie i rozumienie prostych tekstów napisanych w tym języku.

Program kursu    

 1. Od Śww. Cyryla i Metodego do współczesności – historia języka cerkiewnosłowiańskiego.
 2. Zabytki kanonu.
 3. Alfabet cerkiewnosłowiański.
 4. Litery jako cyfry.
 5. Skróty.
 6. Rzeczownik.
 7. Czas teraźniejszy czasowników.
 8. Czasy przeszłe czasowników.
 9. Czas przyszły czasowników.
 10. Odmiana zaimków osobowych.
 11. Osobliwe konstrukcje składniowe.

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu             

Wiedza:

 • pochodzenie i rozwój języka
 • podstawowe wiadomości na temat współczesnego języka cerkiewnosłowiańskiego (ortografia, gramatyka).

Umiejętności:

 • czytanie, tłumaczenie, rozumienie prostych tekstów cerkiewnosłowiańskich.

Warunki ukończenia kursu

Warunkiem ukończenia kursu jest frekwencja (90%).            


Rezerwuj kurs: Odkrywamy język cerkiewnosłowiański

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola