• Strefa języków
    Strefa języków

Realia kulturowe, język, nawiązywanie kontaktów krajach Europy Wschodniej: Ukraina, Białoruś, Rosja

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
7. październik 2014
Kod:
17/JO
Odsłon:
3985

Opis

Liczba godzin dydaktycznych: 30

Założenia i cele ogólne kursu

Celem kursu jest przekazanie przede  wszystkim praktycznej wiedzy w zakresie poruszania się pracowników w krajach takich, jak Ukraina, Białoruś, Rosja. Kurs przekazuje wiedzę dotyczącą: obyczaju, tradycji, zwyczajów panujących tych krajach [w powiązaniu ich historią]. Szczególną uwagę zwróci się na umiejętność dostosowania się kursantów do obyczajów panujących na Wschodzie: zwyczajów, mentalności. Kształci umiejętność praktycznego poruszania się na tym terenie i nawiązywania kontaktów. Ważnym elementem kur jest elementarne przygotowanie językowe.

Program kursu    

  1. Praktyczna nauka podstawowych zwrotów języka rosyjskiego (10 godz.).
  2. Obyczaje i kultura krajów wschodnich (10 godz.).
  3. Praktyczna nauka nawiązywania kontaktów (10 godz.).

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu             

  • panowanie podstawowych reguł językowych
  • znajomość odmienności kulturowej krajów wschodniosłowiańskich
  • praktyczne nawiązywania kontaktów naukowych, biznesowych i innych z obywatelami Rosji, Ukrainy, Białorusi

Warunki ukończenia kursu 

Rozmowa końcowa o charakterze egzaminu.       


Rezerwuj kurs: Realia kulturowe, język, nawiązywanie kontaktów krajach Europy Wschodniej: Ukraina, Białoruś, Rosja

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola