• Strefa matematyki i informatyki
  Strefa matematyki
  i informatyki

Programowanie w Excelu - VBA.

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
29. kwiecień 2014
Kod:
18/MI
Odsłon:
4716
Cena:
360,00 PLN za kurs
Wykładowca:
dr Cezary J. Walczyk

Opis

Liczba godzin dydaktycznych: 45

Założenia i cele ogólne kursu    

Kurs przeznaczony dla osób znających podstawy Excela, które chcą poznać metody zwiększania możliwości programu za pomocą Visual Basic for Applications.

Program kursu 

 1. Wprowadzenie: Edytor VBA, tworzenie makr, rejestrowanie i edycja makr, wstawianie komentarzy, uruchamianie procedur.
 2. Obiekty: wprowadzanie i odczyt wartości, odwołania do obiektów, metody obiektowe, kontrola arkuszy, kontrola skoroszytów, właściwość offset.
 3. Zmienne: nazewnictwo, typy danych, operatory arytmetyczne, operator przypisania, stałe.
 4. Praca z ciągami znaków.
 5. Tablice: deklarowanie tablic, wprowadzanie wartości, tablice wielowymiarowe, zmiana rozmiaru tablic.
 6. Instrukcje sterujące: If Then Else, Select Case, operatory relacyjne, operatory logiczne, wyrażenia warunkowe.
 7. Pętle: Do While, Do Until, For Next, For Each In, wczesne wychodzenie z pętli, wymuszenie kolejnej iteracji, pętle zagnieżdżone.
 8. Funkcje: funkcje arkuszowe, okna dialogowe, tworzenie własnych funkcji i prcedur, zasięg zmiennych.
 9. Debagowanie kodu.
 10. Skoroszyty i pliki: otwieranie i zapisywanie.
 11. Zdarzenia poziomu skoroszytu i zdarzenia arkusza.
 12. Tworzenie własnych modułów w tym modułów klas.
 13. Tworzenie formularzy: formularz UserForm, wstawianie kontrolek: CommandButton, ListBox, OptionButton itp.
 14. Kontrolowanie wykresów.

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu

 • Kursanci zdobędą obszerną wiedzę na temat najważniejszych aspektów języka VBA.
 • Będą potrafili korzystać z VBA i rejestrować makra.
 • Nauczą się tworzyć formularze w programie Excel.
 • Zdobędą umiejętność kontrolowania przy pomocy VBA zawartości arkuszy danych i wykresów.

Warunki ukończenia kursu

Zaliczenie na podstawie frekwencji           

 


Rezerwuj kurs: Programowanie w Excelu - VBA.

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola