• Strefa matematyki i informatyki
  Strefa matematyki
  i informatyki

Programowanie w języku C#

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
29. kwiecień 2014
Kod:
20/MI
Odsłon:
4242
Cena:
360,00 PLN za kurs
Wykładowca:
dr Cezary J. Walczyk

Opis

Liczba godzin dydaktycznych: 45

Założenia i cele ogólne kursu    

Kurs przeznaczony dla osób rozpoczynających przygodę z programowaniem, które chcą poznać kluczowe koncepcje języka C# - podstawowego języka platformy .NET.

Program kursu 

 1. Wprowadzenie: wybór edytora kodu.
 2. Zmienne: nazewnictwo, typy danych, operatory arytmetyczne, operator przypisania, inkrementacja i dekrementacja, rzutowanie, wczytywanie danych z konsoli.
 3. Tablice: wprowadzanie wartości, tablice wielowymiarowe.
 4. Instrukcje sterujące: if, else if, switch case, operatory porównania, operatory logiczne, zmienne logiczne.
 5. Pętle: for, while, do while, foreach, polecenia break i continue, pętle zagnieżdżone.
 6. Programowanie obiektowe: definiowanie klas, pola i metody, konstruktor.
 7. Dziedziczenie: przeciążanie metod, przeciążanie konstruktora, odwoływanie się do pól i metod klasy macierzystej, modyfikatory dostępu, rzutowanie obiektów, klasa Object.
 8. Klasy abstrakcyjne i funkcje wirtualne.
 9. Interfejsy.
 10. Klasy zagnieżdżone.
 11. Przestrzeń nazw.
 12. Wyjątki.
 13. Typy wyliczeniowe.
 14. Podstawy tworzenia graficznego interfejsu użytkownika: formularze, okna dialogowe, tworzenie menu.
 15. Implementacje języka C#.

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu

 • Kursanci zdobędą obszerną wiedzę na temat najważniejszych aspektów języka C#.
 • Będą potrafili zainstalować i skonfigurować oprogramowanie niezbędne do pracy z językiem C#.
 • Nauczą się wykorzystywać Visual C# w darmowej wersji Express.
 • Opanują główne idee programowania obiektowego.
 • Poznają różne zastosowania języka C#: platforma Mono, projekt Netduino, Unity 3.x.

Warunki ukończenia kursu

Zaliczenie na podstawie frekwencji

 


Rezerwuj kurs: Programowanie w języku C#

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola