• Strefa matematyki i informatyki
  Strefa matematyki
  i informatyki

Programowanie w języku Java

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
29. kwiecień 2014
Kod:
21/MI
Odsłon:
4291
Cena:
360,00 PLN za kurs
Wykładowca:
dr Cezary J. Walczyk

Opis

Liczba godzin dydaktycznych: 45

Założenia i cele ogólne kursu    

Kurs przeznaczony dla osób rozpoczynających przygodę z programowaniem, które chcą poznać kluczowe koncepcje języka Java w stopniu umożliwiającym pracę nad własnymi aplikacjami.

Program kursu 

 1. Wprowadzenie: pobieranie i instalacja kompilatora,  wybór edytora kodu.
 2. Zmienne: nazewnictwo, typy danych, operatory arytmetyczne, operator przypisania, inkrementacja i dekrementacja, operator łączenia, rzutowanie.
 3. Tablice: wprowadzanie wartości, tablice wielowymiarowe.
 4. Instrukcje sterujące: if, else if, switch case, operatory porównania, operatory logiczne, zmienne logiczne.
 5. Pętle: for, while, do while, polecenia break i continue.
 6. Programowanie obiektowe: definiowanie klas, pola i metody, konstruktor.
 7. Dziedziczenie: przeciążanie metod, odwoływanie się do pól i metod klasy macierzystej, modyfikatory dostępu, rzutowanie obiektów, klasa Object.
 8. Klasy i metody abstrakcyjne.
 9. Interfejsy.
 10. Klasy wewnętrzne.
 11. Pakiety.
 12. Wyjątki.
 13. Typy wyliczeniowe.
 14. Operacje dyskowe.
 15. Umieszczanie programów w plikach JAR.
 16. Podstawy tworzenia graficznego interfejsu użytkownika.
 17. Podstawy tworzenia apletów.
 18. Tworzenie prostych gier z Greenfoot.

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu

 • Kursanci zdobędą obszerną wiedzę na temat wszystkich istotnych aspektów języka Java.
 • Będą potrafili zainstalować i skonfigurować oprogramowanie niezbędne do pracy z językiem Java.
 • Opanują główne idee programowania obiektowego.

Warunki ukończenia kursu

Zaliczenie na podstawie frekwencji             

 


Rezerwuj kurs: Programowanie w języku Java

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola