• Strefa matematyki i informatyki
  Strefa matematyki
  i informatyki

Programowanie w języku Python

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
29. kwiecień 2014
Kod:
22/MI
Odsłon:
5230
Cena:
360,00 PLN za kurs
Wykładowca:
dr Cezary J. Walczyk

Opis

Liczba godzin dydaktycznych: 45

Założenia i cele ogólne kursu    

Kurs przeznaczony dla osób rozpoczynających przygodę z programowaniem, które chcą poznać kluczowe koncepcje języka Python w stopniu umożliwiającym pracę nad własnymi aplikacjami.

Program kursu 

 1. Wprowadzenie: Instalacja środowiska Python, wybór edytora kodu, interaktywny shell.
 2. Podstawy języka: zmienne, operatory, instrukcje warunkowe, pętle, polecenia break, continua.
 3. Importowanie modułów i klas.
 4. Obsługa wyjątków.
 5. Typy danych: liczby, dane typu string, formatowanie, listy, słowniki, krotki, zbiory danych.
 6. Funkcje: definiowanie własnych funkcji, argumenty funkcji, argumenty opcjonalne, zwracanie wartości, funkcje lambda, generatory, zasięg zmiennych, funkcja jako argument.
 7. Moduły: korzystanie z istniejących modułów i tworzenie własnych.
 8. Praca z systemem plików: otwieranie plików, zapisywanie plików, praca z katalogami.
 9. Programowanie obiektowe: klasy, inicjalizacja i atrybuty, metody klas, dziedziczenie, pakiety.
 10. Graficzny interfejs użytkownika (biblioteka Tkinter): tworzenie przycisków, zamykanie programów, kontrolki tekstowe, rozwijane menu,  przyciski opcji, listy wyboru, suwaki, okno otwierania pliku.
 11. Grafika z Tkinter:  kalsa Canvas.
 12. Przegląd innych bibliotek wspomagających tworzenie GUI.
 13. Krótki przegląd wersji Python-a: Jython (Java), IronPython (platforma .Net i Mono).
 14. Przykład implementacji języka Python: ImageJ (przetwarzanie obrazu), sterowanie elektroniką za pomocą komputera Raspberry Pi.

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu

 • Kursanci dowiedzą się jak zainstalować interpreter Python i przygotować środowisko pracy.
 • Opanują podstawy języka Python: używanie zmiennych, typy danych, operatory, instrukcje sterujące, funkcje, moduły.
 • Poznają obiektowe aspekty języka: klasy, dziedziczenie, metody.
 • Opanują funkcje do pracy z plikami i katalogami.
 • Posiądą umiejętność tworzenia aplikacji z graficznym interfejsem użytkownika.
 • Zdobędą wiedzę o różnych implementacjach języka Python (Jython, IronPython).
 • Zdobędą wiedzę o implementacjach języka Python w takich dziedzinach jak cyfrowe przetwarzanie obrazu (ImageJ), automatyka (Raspberry Pi).

Warunki ukończenia kursu

Zaliczenie na podstawie frekwencji


Rezerwuj kurs: Programowanie w języku Python

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola