• Strefa matematyki i informatyki
  Strefa matematyki
  i informatyki

Programowanie w języku Visual Basic

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
29. kwiecień 2014
Kod:
23/MI
Odsłon:
4074
Cena:
360,00 PLN za kurs
Wykładowca:
dr Cezary J. Walczyk

Opis

Liczba godzin dydaktycznych: 45

Założenia i cele ogólne kursu    

Kurs przeznaczony dla osób rozpoczynających przygodę z programowaniem, które chcą poznać kluczowe koncepcje języka Visual Basic – jednego z podstawowych języków platformy .NET.

Program kursu 

 1. Wprowadzenie: wybór edytora kodu.
 2. Zmienne: nazewnictwo, typy danych, operatory arytmetyczne, operatory przypisania, rzutowanie, wczytywanie danych z konsoli.
 3. Tablice: wprowadzanie wartości, tablice wielowymiarowe.
 4. Instrukcje sterujące: If, Else, Elseif, Select Case, operatory relacyjne, operatory logiczne, zmienne logiczne.
 5. Pętle: For … Next, Do … Loop, Do Until … Loop, Do While … Loop, For Each … Next, wczesne wychodzenie z pętli, wymuszenie kolejnej iteracji, pętle zagnieżdżone.
 6. Programowanie obiektowe: definiowanie klas, pola i metody, konstruktor.
 7. Dziedziczenie: przesłanianie metod, polimorfizm, odwoływanie się do pól i metod klasy macierzystej, modyfikatory dostępu, rzutowanie obiektów.
 8. Klasy abstrakcyjne.
 9. Interfejsy.
 10. Klasy zagnieżdżone.
 11. Przestrzeń nazw.
 12. Wyjątki.
 13. Typy wyliczeniowe.
 14. Podstawy tworzenia graficznego interfejsu użytkownika: formularze, okna dialogowe, tworzenie menu.
 15. Implementacje języka Visual Basic.

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu

 • Kursanci zdobędą obszerną wiedzę na temat najważniejszych aspektów języka Visual Basic.
 • Będą potrafili zainstalować i skonfigurować oprogramowanie niezbędne do pracy z językiem Visual Basic.
 • Opanują główne idee programowania obiektowego.
 • Poznają różne zastosowania języka Visual Basic: platforma Mono, projekt Netduino.

Warunki ukończenia kursu

Zaliczenie na podstawie frekwencji

 


Rezerwuj kurs: Programowanie w języku Visual Basic

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola