• Strefa matematyki i informatyki
  Strefa matematyki
  i informatyki

Tworzenie bogatych aplikacji internetowych

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
14. październik 2014
Kod:
24/MI
Odsłon:
4141
Cena:
360,00 PLN za kurs
Wykładowca:
dr Cezary J. Walczyk

Opis

Liczba godzin dydaktycznych: 45

Założenia i cele ogólne kursu    

Kurs przeznaczony dla osób znających podstawy tworzenia stron internetowych i języka JavaScript. Omawiane zagadnienia pozwolą wzbogacić strony internetowe o ciekawe interaktywne elementy typu: rozwijane menu, dynamiczne wykresy, animacje. Bogate aplikacje internetowe tworzone są za pomocą jQuery.

Program kursu 

 1. Wprowadzenie: biblioteka jQuery, osadzanie kodu, funkcja jQuery.
 2. Manipulowanie dokumentem XHTML.
 3. Modyfikowanie zawartości: odczyt zawartości, modyfikacja atrybutów, odczyt i modyfikacja CSS itp.
 4. Zdarzenia.
 5. jQuery w formularzach.
 6. Tabele: modyfikacja wyglądu i struktury.
 7. Animacje i efekty.
 8. Praktyczne projekty: rozwijana zawartość, powiększanie obrazków, rozwijane artykuły, ukrywanie zawartości, wysuwanie elementów, rozwijane menu itp.
 9. Interfejs użytkownika (biblioteka jQuery UI).
 10. Wykresy danych.
 11. jQuery i processing.js (ciekawe aplikacje graficzne).
 12. Pluginy: Lightbox, animowany slider, menu LavaLamp, jQuery Easing.
 13. Praca z danymi.
 14. AJAX, JSON i XML.  

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu

 • Kursanci opanują bibliotekę jQuery w stopniu pozwalającym na swobodne wykorzystywanie jej możliwości w swoich projektach.
 • Poznają wiele atrakcyjnych i praktycznych przykładów implementacji jQuery oraz nauczą się korzystać z dodatków.
 • Poznają rozszerzenia jQuery.
 • Nabędą umiejętność posługiwania się biblioteką processing.js.
 • Uzyskają podstawową wiedzę o technologiach: AJAX, JSON i XML.

Warunki ukończenia kursu

Zaliczenie na podstawie frekwencji.


Rezerwuj kurs: Tworzenie bogatych aplikacji internetowych

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola