• Strefa matematyki i informatyki
  Strefa matematyki
  i informatyki

Wprowadzenie do środowiska R

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
29. kwiecień 2014
Kod:
26/MI
Odsłon:
4709
Cena:
360,00 PLN za kurs
Wykładowca:
dr Cezary J. Walczyk

Opis

Liczba godzin dydaktycznych: 45

Założenia i cele ogólne kursu    

Kurs przeznaczony dla osób, które poszukują darmowego programu do zarządzania danymi i ich analizą statystyczną. Pakiet R jest wykorzystywanym na całym świecie narzędziem do analizy danych m.in. finansowych, biologicznych i medycznych.

Program kursu 

 1. Instalacja środowiska R i wybór edytora kodu.
 2. Typy danych i operacje na nich: typ czynnikowy, wektory, listy, ramki danych, macierze.
 3. Funkcje matematyczne.
 4. Instrukcje warunkowe.
 5. Pętle.
 6. Definiowanie funkcji w tym wieloargumentowe i o zmiennej liczbie argumentów.
 7. Obiekty i klasy.
 8. Funkcje graficzne - wykresy.
 9. Operacje wejścia wyjścia – praca z plikami i importowanie danych.
 10. Metody statystyczne: rozkład normalny, rozkłady inne niż normalne, próbkowanie, korelacja, testowanie normalności, testowanie niezależności zdarzeń itp.
 11. Symulacja Monte Carlo.
 12. Regresja.
 13. RExcel – praca z R w Excelu.

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu

Uczestnik kursu będzie potrafił:

 • pobierać, instalować i uruchamiać aplikację R;
 • używać właściwej składni posługując się konsolą R;
 • komentować kod;
 • wykonywać obliczenia przy użyciu formuł wbudowanych w R i definiować własne;
 • importować dane zewnętrzne do środowiska R, wykonywać obliczenia statystyczne, prezentować wyniki analiz na wykresach.

Kursant dowie się jak zintegrować pakiet R z programem Excel.

Warunki ukończenia kursu

Zaliczenie na podstawie frekwencji.         

 


Rezerwuj kurs: Wprowadzenie do środowiska R

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola