• Strefa matematyki i informatyki
  Strefa matematyki
  i informatyki

Co nowego w C++? Aktualny standard języka.

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
9. listopad 2015
Kod:
30/MI
Odsłon:
5674
Cena:
99,00 PLN za kurs
Wykładowca:
mgr Andrzej Stasiewicz

Opis

Liczba godzin dydaktycznych: 10

Założenia i cele ogólne kursu

Przedstawienie w formie zajęć laboratoryjnych zmian w definicji języka C++. Zajęcia będą dostępne dla znających języki C/C++ - ekstremalnie zdolnych gimnazjalistów, licealistów, programistów, w szczególności uczestników konkursów i olimpiad informatycznych i miłośników programowania, chcących zdobyć orientację w aktualnym stanie i możliwościach najważniejszego języka komputerowego.

Do kogo skierowany jest kurs 

Uczniowie począwszy od zdolnych gimnazjalistów, programiści.

Program kursu

Kurs polega na wspólnym przeczytaniu i wykonaniu przy komputerze ćwiczeń zawartych w podręczniku: "C++11. Nowy standard" - A. Stasiewicz, Helion, 2012.

Kurs obejmie następujące zagadnienia:

 1. Narzędzia programistyczne.
 2. Słowo kluczowe auto, czyli kompilator określa typ.
 3. Słowo kluczowe decltype, czyli typ taki sam jak tamten.
 4. Słowo kluczowe constexpr, czyli wyrażenia stałe.
 5. Słowo kluczowe nullptr.
 6. Lepsze typy wyliczeniowe enum class.
 7. Inicjalizowanie tablic.
 8. Inicjalizowanie klas na podobieństwo tablic.
 9. Krotki (rekordy).
 10. Metody oznaczone default lub delete.
 11. Bezpieczne wskaźniki unique_ptr i shared_ptr.
 12. Kopiowanie i przenoszenie.
 13. Pętla for( ... : ...) dla kolekcji danych.
 14. Prostsze tworzenie obiektów.
 15. Słowo kluczowe explicit i mocniejsza ochrona przed przypadkowymi konwersjami.
 16. Operator sizeof() zna rozmiary elementów klasy.
 17. Szablony ze zmienną liczbą argumentów.
 18. Funkcje i wyrażenia lambda.

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kurs

Swobodne posługiwanie się nowymi słowami kluczowymi i nowymi konstrukcjami programistycznymi. Pogłębienie ogólnej znajomości języka.

Warunki ukończenia kursu

Aktywne uczestnictwo w zajęciach.


Rezerwuj kurs: Co nowego w C++? Aktualny standard języka.

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola