• Strefa matematyki i informatyki
  Strefa matematyki
  i informatyki

System operacyjny Linux, podstawowe pakiety biurowe dla systemu Linux.

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
9. listopad 2015
Kod:
34/MI
Odsłon:
4976
Cena:
250,00 PLN za kurs
Wykładowca:
mgr inż. Mirosław Najbuk

Opis

Liczba godzin: 30

Założenia i cele ogólne kursu    

Celem kursu jest nabycie umiejętności swobodnego korzystania z Linux oraz umiejętności posługiwania się alternatywnymi pakietami Office w zakresie podstawowym. Kurs jest dedykowany dla osób, które szukają alternatywne rozwiązanie dla Microsoft Office.

Do kogo skierowany jest kurs

Do młodzieży i osób dorosłych

Program kursu 

1. Przegląd podstawowych programów narzędziowych w Linux

2. Zarządzanie procesami i wątkami.

3. Proces ładowania i startu systemu.

4. Urządzenia wejścia-wyjścia i system plików.

5. Rutynowe prace administracyjne.

6. Pakiet Office, informacje podstawowe.

 • formaty dokumentów, konwersja

7. Edytor tekstu:

 • zasady komputerowego składu tekstu i edycji dokumentów;
 • podstawowe narzędzia edytora;

8. Arkusz kalkulacyjny:

 • wprowadzenie i formatowanie danych;
 • adresowanie komórek i obszarów;
 • sortowanie, filtrowanie;
 • data i czas w arkuszu kalkulacyjnym;

9. Funkcje i formuły:

 • tworzenie formuł;
 • formuły zawierające funkcje;

10. Prezentacja danych:

 • wykresy;
 • wydruki;

11. Tworzenie prezentacji

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu

Umiejętność posługiwania się systemem Linux w zakresie podstawowym oraz  wiedza i umiejętność posługiwania się alternatywnymi pakietami Office w stopniu podstawowym.

Warunki ukończenia kursu        

Test z elementami praktycznymi


Rezerwuj kurs: System operacyjny Linux, podstawowe pakiety biurowe dla systemu Linux.

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola