• Strefa matematyki i informatyki
  Strefa matematyki
  i informatyki

Programowanie w PHP

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
9. listopad 2015
Kod:
36/MI
Odsłon:
5266
Cena:
250,00 PLN za kurs
Wykładowca:
dr inż. Dominik Tomaszuk

Opis

Liczba godzin: 30

Założenia i cele ogólne kursu    

Celem kursu jest nauczenie programowania po stronie serwera w języku PHP

Do kogo skierowany jest kurs  

Kurs przeznaczony dla początkujących i średniozaawansowanych użytkowników.

Program kursu 

 1. Omówienie języka HTML5
 2. Podstawy języka PHP: instrukcje warunkowe, pętle i operatory
 3. Funkcje i generatory
 4. Programowanie obiektowe w PHP: klasy, obiekty, wyjątki i przestrzenie nazw
 5. Omówienie protokołu HTTP: metody, kody odpowiedzi i nagłówki
 6. Obsługa formularzy w PHP
 7. Sesje i ciasteczka w PHP
 8. Pliki w PHP
 9. Przetwarzanie języka XML w PHP
 10. Przetwarzanie języka JSON w PHP
 11. Omówienie podstaw języka SQL na podstawie MySQL
 12. Dostęp do bazy danych przez bibliotekę PDO
 13. Obsługa dat i czasu
 14. Przetwarzanie tekstu i podstawy wyrażeń regularnych w PHP
 15. Bezpieczeństwo w PHP

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu

 • Zdobędą wiedzę na temat najważniejszych aspektów języka PHP,
 • Nauczą się obsługiwać formularze po stronie serwera,
 • Opanują paradygmat programowania obiektowego.
 • Wykorzystają bazę danych w środowisku internetowym,
 • Zapoznają się z popularnymi bibliotekami i protokołem HTTP,
 • Nauczą się tworzyć aplikacje internetowe.

Warunki ukończenia kursu

Zaliczenie na podstawie frekwencji


Rezerwuj kurs: Programowanie w PHP

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola