• Strefa matematyki i informatyki
    Strefa matematyki
    i informatyki

Ciekawostki matematyczne i logiczne dla gimnazjalistów

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
14. październik 2014
Kod:
38/MI
Odsłon:
7785
Cena:
190,00 PLN za kurs
Wykładowca:
dr Tomasz Czyżycki

Opis

Liczba godzin: 20

Założenia i cele ogólne kursu

Celem kursu jest wszechstronny rozwój intelektualny młodzieży osiągany poprzez rozwiązywanie ciekawych, inspirujących do myślenia zagadnień matematycznych oraz logicznych.

Do kogo skierowany jest kurs    

Kurs skierowany jest do uczniów klas 2 i 3 gimnazjum, zainteresowanych matematyką i logicznym rozumowaniem.

Program kursu

Na zajęciach będą rozwiązywane ciekawe, niestandardowe zadania matematyczne oraz zagadki logiczne, dostosowane do poziomu wiekowego uczestników. Dyskusja różnych sposobów rozwiązania i prezentowane niestandardowe pomysły zapewnią uczestnikom trening wyobraźni w sferze ogólnej i rozwój intuicji matematycznej oraz poznanie piękna otaczającego nas świata.

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu

Najważniejsze umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu to wyćwiczenie wyobraźni i poszerzenie wiedzy w sferze matematyki. Poza tym uczniowie będą mieli okazję pracować w grupie, rozwiązywać niestandardowe problemy matematyczne oraz przejawiać nieskrępowaną aktywność intelektualną, co pozwala na wszechstronny rozwój, odkrywanie i realizację własnych zainteresowań.

Warunki ukończenia kursu

Obecność na zajęciach


Rezerwuj kurs: Ciekawostki matematyczne i logiczne dla gimnazjalistów

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola