• Strefa matematyki i informatyki
  Strefa matematyki
  i informatyki

Obsługa darmowego pakietu oprogramowania Open Office org3: Write, Calc, Impres, Draw, Math, Base

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
27. październik 2015
Kod:
25/MI
Odsłon:
4972
Cena:
340,00 PLN za kurs
Wykładowca:
dr Agnieszka Zalewska-Bochenko

Opis

Liczba godzin dydaktycznych: 30

Założenia i cele ogólne kursu    

Celem kursu w zakresie obsługi darmowego pakietu oprogramowania Open Office org 3 jest przekazanie słuchaczom praktycznej wiedzy i umiejętności dającej przygotowanie do posługiwania się oprogramowaniem związanym z edycją dokumentów tekstowych, obsługą arkuszy kalkulacyjnych, tworzeniem prezentacji multimedialnych. Ponadto słuchacze zdobędą umiejętności jak pracować z grafiką w dokumencie, tworzyć wzory matematyczne oraz zbudować i konfigurować bazę danych.

Program kursu 

1. Open Office org 3 - Write:

 • Podstawy edycji tekstu;
 • Sposoby poruszania się po dokumencie;
 • Paski narzędziowe;
 • Podstawowe skróty klawiaturowe;
 • Sposoby zaznaczania fragmentów tekstu;
 • Wprowadzanie znaków specjalnych do tekstu;
 • Indeks górny i dolny;
 • Formatowanie znaków;
 • Formatowanie akapitu;
 • Formatowanie tekstu;
 • Cofanie i ponawianie operacji;
 • Operacje na tekście - kopiowanie, wklejanie, przesuwanie;
 • Tabulatory, pionowe formatowanie tekstu;
 • Numerowanie i wypunktowanie akapitów;
 • Wstawianie grafiki do dokumentu;
 • Akapity - wcięcia i odstępy;
 • Tworzenie i formatowanie tabel;
 • Twarda spacja i miękki enter;
 • Dostosowanie wyglądu okna programu;
 • Sprawdzanie pisowni;
 • Marginesy strony;
 • Nagłówki, stopki, numeracja stron;
 • Wstawianie spisu treści;
 • Zapisywanie dokumentów;

2. Open Office org 3 - Calc:

 • Budowa okna programu;
 • Budowa arkusza kalkulacyjnego;
 • Poruszanie się po komórkach w arkuszu;
 • Rozmiar komórki;
 • Adresowanie komórek: względne, bezwzględne, mieszane;
 • Wprowadzanie i edycja danych w komórkach;
 • Zaznaczanie komórek, wierszy i kolumn;
 • Przeglądanie danych w arkuszu: podział okna, blokowanie, ukrywanie komórek;
 • Wypełnianie komórek serią danych;
 • Usuwanie danych z komórek;
 • Wstawianie wierszy, kolumn i komórek;
 • Arkusze - wstawianie, usuwanie,  przesuwanie i zmiana nazwy;
 • Formatowanie komórek;
 • Nazywanie komórek;
 • Formaty liczbowe;
 • Proste obliczenia. Szukaj Wyniku;
 • Funkcje w arkuszu kalkulacyjnym;
 • Wykresy. Autofiltr;
 • Sumy częściowe;
 • Zapisywanie dokumentów;

3. Open Office org 3 - Impress    

 • Uruchomienie aplikacji;
 • Kreator prezentacji;
 • Elementy okna programu;
 • Pasek rysunku;
 • Pasek prezentacja;
 • Ramka zadań;
 • Ramka slajdów;
 • Tworzenie prezentacji;
 • Układy slajdów;
 • Wypunktowanie numerowanie na slajdach;
 • Praca z blokami tekstowymi;
 • Tło slajdu;
 • Wzorce prezentacji;
 • Obiekty na slajdzie;
 • Pole tekstowe;
 • Tworzenie prostych schematów;
 • Kształty, obrazy, tabele i wykresy na slajdach;
 • Animacje obiektów;
 • Animacje tekstu;
 • Przejścia pomiędzy slajdami;
 • Hiperłącza;
 • Interakcje.

4. Open Office org 3 – Draw:

 • Rodzaje obiektów graficznych;
 • Dodawanie obiektów do grafiki;
 • Zmiana rozmiaru i kształtu obiektu;
 • Obracanie obiektu;
 • Odbicie lustrzane obiektu;
 • Przekształcenie płaskiej figury na obiekt 3D;
 • Zmiana przeźroczystości obiektu;
 • Przenikanie jednego obiektu w drugi (Morfing);
 • Wprowadzanie tekstu do grafiki, powiązanie tekstu z obiektami;
 • Ozdobne napisy – Fontwork;
 • Duplikowanie obiektów;
 • Kolejność ułożenia obiektów (przesuwanie na wierzch lub pod spód);
 • Grupowanie i rozgrupowanie obiektów;
 • Rozmieszczenie obiektów w warstwach;
 • Wyrównywanie obiektów;
 • Eksport przygotowanej grafiki do innego formatu;
 • Obiekty dostosowane do tworzenia objaśnień;
 • Obiekty dostosowane do tworzenia schematów blokowych;

5. Open Office org 3 - Math:

 • Wstawianie wzoru matematycznego w tekście dokumentu OpenOffice Writer;
 • Tworzenie i zapisywanie wzorów przy użyciu modułu OpenOffice Math;
 • Kategorie matematyczne;
 • Operatory jedno-i dwu argumentowe;
 • Operatory zbiorów;
 • Relacje;
 • Funkcje;
 • Operatory;
 • Formatowanie;
 • Atrybuty;
 • Nawiasy;
 • Inne.     

6. Open Office org 3 - Base:

 • Wprowadzenie do programu OpenOffice Base;
 • Przygotowanie tabeli;
 • Modyfikacje struktury tabeli;
 • Wprowadzanie i edycja danych;
 • Tworzenie kwerendy;
 • Ręczne definiowanie tabel;
 • Formatowanie tabeli wyświetlającej dane;
 • Sortowanie, wyszukiwanie, i filtrowanie danych;
 • Tworzenie formularza do wprowadzania i edycji danych;
 • Przygotowanie raportu przy użyciu kreatora;
 • Modyfikacje wyglądu raportu.

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu

Uczestnicy  kursu w zakresie obsługi darmowego pakietu oprogramowania Open Office org 3 nabędą praktyczną wiedzę i umiejętności dające przygotowanie do posługiwania się oprogramowaniem związanym z edycją dokumentów tekstowych, obsługą arkuszy kalkulacyjnych, tworzeniem prezentacji multimedialnych. Ponadto uczestnicy kursu nabędą umiejętności pracy z grafiką w dokumencie, tworzenia wzorów matematycznych oraz budowania i konfigurowania bazy danych.

Warunki ukończenia kursu

Wykonanie poprawnie zadań przygotowanych przez prowadzącego z każdego z modułów.


Rezerwuj kurs: Obsługa darmowego pakietu oprogramowania Open Office org3: Write, Calc, Impres, Draw, Math, Base

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola