• Strefa matematyki i informatyki
    Strefa matematyki
    i informatyki

ABC inwestowania

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
29. kwiecień 2014
Kod:
1/MI
Odsłon:
4205
Cena:
250,00 PLN za kurs
Wykładowca:
dr Marcin Makowski

Opis

Liczba godzin dydaktycznych: 30

Założenia i cele ogólne kursu    

Zasadniczym celem zajęć jest przedstawienie możliwości, jakie daje handel na Giełdzie Papierów Wartościowych oraz innych rynkach. Poznanie rodzajów i metod inwestowania.

Program kursu 

Przedstawione zostaną główne tajniki strategii inwestycyjnych, które minimalizują ryzyko utraty pieniędzy a jednocześnie dają dużą szansę na skuteczne pomnażanie własnych oszczędności. Zostaną zaprezentowane i omówione główne idee trzech rodzajów analizy - fundamentalnej, technicznej i portfelowej.

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu

  • znajomość różnych instrumentów finansowych istniejących na polskim rynku kapitałowym;
  • znajomość podstawowych metod efektywnego zarządzania pieniędzmi;
  • umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej do opisu, analizowania oraz posługiwania się dostępnymi narzędziami by nie narazić się na zbytnie ryzyko utraty zainwestowanych pieniędzy.

Warunki ukończenia kursu

Pozytywny wynik testu z zagadnień poruszanych w trakcie zajęć.


Rezerwuj kurs: ABC inwestowania

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola