• Strefa matematyki i informatyki
  Strefa matematyki
  i informatyki

ECDL Twoją drogą do kariery - Arkusze kalkulacyjne

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
29. kwiecień 2014
Kod:
2/MI
Odsłon:
4144
Cena:
135,00 PLN za kurs
Wykładowca:
dr inż. Wiesław Półjanowicz

Opis

Liczba godzin dydaktycznych: 15

Założenia i cele ogólne kursu    

 • przygotowanie słuchaczy do korzystania z arkusza kalkulacyjnego, zapoznanie z jego budową i działaniem;
 • nabycie umiejętności wykonywania podstawowych działań arytmetycznych i logicznych, znajomość tworzenia i formatowania wizualnego tabel;
 • umiejętność prezentowania danych  za pomocą tabel i wykresów;
 • zapoznanie  z operacjami na grafice, przydatnymi  przy pracy z wydrukami lub przy wstawianiu elementów graficznych do arkusza;
 • przygotowanie do zdania egzaminu ECDL z modułu Arkusze kalkulacyjne.

Program kursu 

 1. Ogólny opis i budowa programu Microsoft Excel.
 2. Elementy okna programu. Wskaźniki myszy.
 3. Typy danych i sposób ich wprowadzania. Poruszanie się po arkuszu. Zaznaczanie zakresów.
 4. Zmiana i wstawianie danych w arkuszu kalkulacyjnym :
  • przenoszenie i kopiowanie zawartości komórek;
  • wstawianie dodatkowych komórek;
  • zmiana szerokości kolumn;
  • formatowanie komórek (tekst, liczby/daty/godziny, wyrównywanie, obramowanie);
  • adresowanie komórek;
  • wypełnianie komórek serią danych;
  • komentarze: wstawiania, wygląd, edycja;
 5. Umiejętność korzystania z wykresów w arkuszu kalkulacyjnym:
  • typy wykresów oraz określanie źródeł danych;
  • formatowanie i modyfikacja wykresów;
 6. Wykonywanie obliczeń z wykorzystaniem znaków arytmetycznych oraz wzorów matematycznych.
 7. Tworzenie formuł matematycznych, wykonywanie działań z wykorzystaniem różnego typu wbudowanych funkcji.
 8. Tworzenie wykresów i ich zastosowanie praktyczne.
 9. Metody korzystania z kilku arkuszy w skoroszycie. Zmiana nazwy i miejsca arkusza w skoroszycie,
 10. Dostosowywanie ustawień strony, sprawdzenie i poprawa błędów. Drukowanie arkuszy oraz wykresów.

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu

Słuchacz potrafi:

 • wykazać się znajomością budowy i działania arkusza kalkulacyjnego;
 • koncepcją tworzenia tabel i wykresów w arkuszu kalkulacyjnym;
 • umiejętnością  tworzenia dokumentu, modyfikowania go jak również wykonywania obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym;
 • potrafi dostosować ustawienia programu do własnych potrzeb oraz drukować dokumenty.

Warunki ukończenia kursu

Warunkiem ukończenia kursu jest aktywne uczestnictwo w zajęciach.

             


Rezerwuj kurs: ECDL Twoją drogą do kariery - Arkusze kalkulacyjne

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola