• Strefa matematyki i informatyki
    Strefa matematyki
    i informatyki

Elementy matematyki finansowej

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
29. kwiecień 2014
Kod:
3/MI
Odsłon:
2936
Cena:
250.00 PLN za kurs
Wykładowca:
dr Urszula Ostaszewska

Opis

Liczba godzin dydaktycznych: 30

Założenia i cele ogólne kursu    

Zakłada się znajomość matematyki z zakresu szkoły średniej. Celem kursu jest zapoznanie uczestnika:

  • z rachunkiem zmian wartości kapitału w czasie, opartym na zasadach oprocentowania i dyskontowania prostego;
  • z metodami wyceny deterministycznego ciągu płatności;
  • z podstawowymi instrumentami pochodnymi.

Program kursu 

  1. Oprocentowanie proste, składane, ciągłe.
  2. Rachunek weksli.
  3. Rachunek rent.
  4. Kredyty.
  5. Instrumenty pochodne.

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu

Uczestnik:

  • zna podstawowe modele oprocentowania.
  • potrafi wyznaczyć wartość końcową i początkową kapitału.
  • umie sporządzić plan spłaty kredytu.
  • zna podstawowe instrumenty pochodne.

Warunki ukończenia kursu

Udział w 80% zajęć.


Rezerwuj kurs: Elementy matematyki finansowej

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola