• Strefa matematyki i informatyki
  Strefa matematyki
  i informatyki

Elementy matematyki finansowej

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
29. kwiecień 2014
Kod:
3/MI
Odsłon:
4137
Cena:
250,00 PLN za kurs
Wykładowca:
dr Urszula Ostaszewska

Opis

Liczba godzin dydaktycznych: 30

Założenia i cele ogólne kursu    

Zakłada się znajomość matematyki z zakresu szkoły średniej. Celem kursu jest zapoznanie uczestnika:

 • z rachunkiem zmian wartości kapitału w czasie, opartym na zasadach oprocentowania i dyskontowania prostego;
 • z metodami wyceny deterministycznego ciągu płatności;
 • z podstawowymi instrumentami pochodnymi.

Program kursu 

 1. Oprocentowanie proste, składane, ciągłe.
 2. Rachunek weksli.
 3. Rachunek rent.
 4. Kredyty.
 5. Instrumenty pochodne.

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu

Uczestnik:

 • zna podstawowe modele oprocentowania.
 • potrafi wyznaczyć wartość końcową i początkową kapitału.
 • umie sporządzić plan spłaty kredytu.
 • zna podstawowe instrumenty pochodne.

Warunki ukończenia kursu

Udział w 80% zajęć.


Rezerwuj kurs: Elementy matematyki finansowej

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola