• Strefa matematyki i informatyki
  Strefa matematyki
  i informatyki

Interaktywne aplikacje multimedialne

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
29. kwiecień 2014
Kod:
4/MI
Odsłon:
4189
Cena:
135,00 PLN za kurs
Wykładowca:
dr inż. Wiesław Półjanowicz

Opis

Liczba godzin dydaktycznych: 15

Założenia i cele ogólne kursu    

Przedmiot umożliwia poznanie najpopularniejszych programów wspomagających tworzenie interaktywnych aplikacji multimedialnych. Pozwala przede wszystkim na poszerzenie wiadomości dotyczących podstawowych pojęć z zakresu multimediów, grafiki, dźwięku i animacji komputerowej.

Program kursu 

 1. Wprowadzenie - elementy przekazu multimedialnego.
 2. Metody tworzenia prezentacji (aplikacji) multimedialnych i ich elementy składowe - logika prezentacji.
 3. Poznanie i opanowanie najpopularniejszych programów służących do tworzenia obiektów multimedialnych takich jak: wideoklipy, dźwięki, animacje,” capturing ekranu komputera”, interaktywnych krzyżówek i e-booków.
 4. Tworzenie i obróbka sekwencji wideo, edycja i montaż materiału.
 5. Podstawy tworzenia aplikacji webowych audio i wideo. Animacje komputerowe.
 6. Internetowy przekaz obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym.
 7. Programy wykorzystywane do agregacji obiektów multimedialnych podczas tworzenia interaktywnych aplikacji multimedialnych.

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu

Słuchacz:

 • potrafi scharakteryzować najpopularniejsze aplikacje wspomagające tworzenie interaktywnych prezentacji multimedialnych, interaktywnych e-booków, prostych animacji);
 • potrafi stworzyć aplikację multimedialną łączącą tekst, grafikę, dźwięk, film i animacje w dowolnej technologii informatycznej oraz zaprezentować i omówić jej działanie;
 • potrafi pozyskiwać informacje z literatury, przeanalizować problem i zaprojektować aplikację multimedialną zastosowaną do danego zagadnienia;
 • potrafi myśleć i rozwiązywać problemy  w sposób twórczy.

Warunki ukończenia kursu

Warunkiem ukończenia kursu jest aktywne uczestnictwo w zajęciach.              

 


Rezerwuj kurs: Interaktywne aplikacje multimedialne

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola