• Strefa matematyki i informatyki
  Strefa matematyki
  i informatyki

Program Coach 5 i interfejs CoachLab II w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych i technicznych

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
29. kwiecień 2014
Kod:
6/MI
Odsłon:
4689
Cena:
79,00 PLN za kurs
Wykładowca:
dr Aneta Polewko-Klim

Opis

Liczba godzin dydaktycznych: 8

Założenia i cele ogólne kursu    

Zdobycie umiejętności posługiwania się programem CoachLab5 oraz interfejsem pomiarowym CoachLabII oraz poznanie możliwości wykorzystania w/w interfejsów podczas zajęć lekcyjnych z przedmiotów tj. fizyka, informatyka, chemia, biologia, przyroda.

Program kursu 

 1. Pomiary z wykorzystaniem CoachLabII.
 2. Wykorzystanie programu CoachLab5 do analizy danych pomiarowych.
 3. Videopomiary.
 4. Komputerowa symulacja i modelowanie zjawisk oraz procesów.
 5. Podstawy programowania i sterowanie urządzeniami zewnętrznymi.

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu

 • Umiejętność obsługi i wykonywania eksperymentów z wykorzystaniem interfejsu pomiarowego CoachLabII.
 • Umiejętność analizy danych pomiarowych przy wykorzystaniu programu CoachLab5.
 • Wykonywanie videopomiarów oraz analiza zebranych danych eksperymentalnych.
 • Nabycie ogólnej wiedzy w zakresie podstaw programowania.
 • Umiejętność pisania prostych programów do sterowania urządzeniami zewnętrznymi.
 • Umiejętność pisania prostych programów komputerowych do symulowania zjawisk oraz procesów występujących w przyrodzie
 • Poznanie przykładowych eksperymentów, programów do symulacji oraz modelowania zjawisk występujących w przyrodzie, które mogą być wykorzystane na lekcjach fizyki, informatyki, chemii, biologii, przyrody

Wybrane przykłady, które są przedstawiane i omawiane podczas szkolenia:

 1. fizyka: różne eksperymenty z działów fizyki t.j kinematyki, dynamiki, elektrodynamiki, termodynamiki itd.,  symulacje – oscylator harmoniczny, układy RLC, ruch ciał, analiza ruchu ciał z wykorzystaniem videopomiarów.
 2. biologia: częstotliwość oddechu, zjawisko fotosyntezy, rejestracja sygnału EKG, pomiar rytmu serca, symulacja zmian populacji zwierząt zamieszkujących dany rewir.
 3. chemia: miareczkowanie kwasowości, reakcje endo i egzotermiczne, koncentracja substancji rozpuszczonych, wpływ różnych czynników (t.j. rodzaj reagentów, stężenie substratów, katalizatory, temperatura) na szybkość reakcji chemicznych
 4. informatyka: podstawy programowania t.j. kod programu, zmienne, instrukcje warunkowe, pętle oraz sterowanie urządzeniami zewnętrznymi np. diody LED z wykorzystaniem czujnika natężenia światła.
 5. analiza i obróbka danych eksperymentalnych m.in. dopasowywanie krzywych matematycznych do danych eksperymentalnych i ich interpretacja fizyczna

Warunki ukończenia kursu

Warunkiem ukończenia kursu jest:

 • wykonanie zadań zaplanowanych w kursie w ramach warsztatów,
 • aktywny udział w dyskusjach merytorycznych,
 • uczestniczenie w zajęciach warsztatowych.

 

               


Rezerwuj kurs: Program Coach 5 i interfejs CoachLab II w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych i technicznych

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola