• Strefa matematyki i informatyki
  Strefa matematyki
  i informatyki

Program Geogebra na lekcjach matematyki

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
29. kwiecień 2014
Kod:
7/MI
Odsłon:
4102
Cena:
99,00 PLN za kurs
Wykładowca:
dr Anna Rybak

Opis

Liczba godzin dydaktycznych: 10

Założenia i cele ogólne kursu    

 • zapoznanie nauczycieli z programem Geogebra;
 • kształcenie umiejętności planowania pracy badawczej ucznia z programem Geogebra;
 • opracowanie przez każdego uczestnika kursu koncepcji kompleksowego wykorzystania programu Geogebra w codziennej pracy dydaktycznej;
 • kształcenie umiejętności tworzenia scenariuszy lekcji matematyki z wykorzystaniem programu Geogebra.

Program kursu 

 1. Obsługa programu Geogebra;
 2. Metoda problemowa i praca badawcza ucznia w kształceniu matematycznym a wykorzystanie programu Geogebra;
 3. Przy realizacji których haseł programowych można wykorzystać program Geogebra?
 4. Scenariusze lekcji z programem Geogebra.

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu

 • umiejętność obsługi programu Geogebra;
 • umiejętność samodzielnego tworzenia apletów;
 • znajomość zasobów sieci – repozytorium gotowych apletów;
 • umiejętność  planowania lekcji z wykorzystaniem programu Geogebra.

Warunki ukończenia kursu

 • udział w zajęciach;
 • opracowanie jednego scenariusza lekcji z  wykorzystaniem programu Geogebra.

         


Rezerwuj kurs: Program Geogebra na lekcjach matematyki

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola