• Strefa matematyki i informatyki
  Strefa matematyki
  i informatyki

Excel – funkcje, analiza i prezentacja danych

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
29. kwiecień 2014
Kod:
9/MI
Odsłon:
4584
Cena:
250,00 PLN za kurs
Wykładowca:
mgr Piotr Laskowski

Opis

Liczba godzin dydaktycznych: 30

Założenia i cele ogólne kursu    

 • nauka obsługi Ms Excel 2007 na poziomie średniozaawansowanym;
 • import i formatowanie danych oraz ich graficzna prezentacja;
 • użycie szeregu funkcji dostępnych w Excelu oraz narzędzi typu  tabela i wykres przestawny, filtry i filtry zaawansowane;
 • umiejętność skutecznego tworzenia prezentacji graficznej i tabelarycznej.

Program kursu 

 1. Zapoznanie z programem Excel.
 2. Import danych z różnych źródeł.
 3. Przygotowanie i formatowanie danych.
 4. Formatowanie warunkowe, użycie funkcji (m.in. tekstowe, logiczne, statystyczne, …).
 5. Tworzenie tabel i wykresów.
 6. Style i wyświetlanie danych.
 7. Filtry i filtry zaawansowane.

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu

Słuchacz uzyska umiejętność posługiwania się programem MS Excel na poziomie średniozaawansowanym, będzie potrafił wykorzystać możliwości oferowane przez Excel do tworzenia zestawień, tabel , wykresów.

Warunki ukończenia kursu

Warunkiem ukończenia kursu jest wykonywanie zadanych na zajęciach prac w trakcie trwania kursu oraz obecność na warsztatach w minimalnym wymiarze 80% godzin przewidzianych w kursie.


Rezerwuj kurs: Excel – funkcje, analiza i prezentacja danych

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola