• Strefa matematyki i informatyki
  Strefa matematyki
  i informatyki

Algebra geometryczna

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
29. kwiecień 2014
Kod:
27/MI
Odsłon:
4564
Cena:
250,00 PLN za kurs
Wykładowca:
dr hab. Jan L. Cieśliński, prof. UwB

Opis

Liczba godzin dydaktycznych: 30

Założenia i cele ogólne kursu    

Przekazanie słuchaczom w możliwie prosty sposób niestandardowej porcji wiedzy z matematyki wyższej.

Program kursu 

 1. Liczby zespolone i ich interpretacja geometryczna.
 2. Wektory.
 3. Obroty i rzutowania.
 4. Macierze jako przekształcenia płaszczyzny i przestrzeni.
 5. Wyznacznik.
 6. Kwaterniony i ich rola w opisie geometrycznych przekształceń w przestrzeni trójwymiarowej.
 7. Algebra Clifforda jako wygodne narzędzie do opisu trudnej geometrii. 

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu

 • Umiejętność operowania liczbami zespolonymi i macierzami.
 • Elementy wiedzy o niektórych zaawansowanych działach algebry wyższej.

Warunki ukończenia kursu

 • Obecność i aktywność na zajęciach.
 • Egzamin możliwy, ale niekonieczny               

Rezerwuj kurs: Algebra geometryczna

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola