• Strefa matematyki i informatyki
  Strefa matematyki
  i informatyki

Komputer – wykorzystanie w codziennym życiu. Podstawy pakietu Office. Kurs jest dedykowany osobom dorosłym nie używającym komputera na co dzień.

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
29. kwiecień 2014
Kod:
10/MI
Odsłon:
3728
Cena:
250,00 PLN za kurs
Wykładowca:
mgr inż. Maria Biernacka

Opis

Liczba godzin dydaktycznych: 30

Założenia i cele ogólne kursu    

Celem kursu jest nabycie umiejętności swobodnego korzystania z komputera do załatwiania codziennych spraw oraz umiejętności posługiwania się pakietem Microsoft Office w zakresie podstawowym.

Program kursu 

 1. Zasady pracy z komputerem od strony praktycznej (włączanie, poruszanie się po menu, zapisywanie i kasowanie plików, podłączanie urządzeń, instalowanie oprogramowania).
 2. Formaty plików.
 3. Wyszukiwanie wiadomości w Internecie w sposób efektywny.
 4. Podstawowe zasady bezpieczeństwa przy korzystaniu ze sklepów internetowych i internetowego dostępu do rachunków bankowych.
 5. Korzystanie z poczty na przykładzie programu Outlook Express.
 6. Pakiet Office, informacje podstawowe.
  • formaty dokumentów, konwersja
 7. Edytor tekstu Word:
  • zasady komputerowego składu tekstu i edycji dokumentów;
  • podstawowe narzędzia edytora;
 8. Arkusz kalkulacyjny Excel:
  • wprowadzenie i formatowanie danych;
  • adrsowanie komórek i obszarów;
  • sortowanie, filtrowanie;
  • data i czas w arkuszu kalkulacyjnym;
 9. Funkcje i formuły:
  • tworzenie formuł;
  • formuły zawierające funkcje;
 10. Prezentacja danych:
  • wykresy;
  • wydruki;
 11. Tworzenie prezentacji w programie Power Point.

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu

Umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie wyszukiwania informacji, korzystania z poczty, zapisywania i edytowania plików. Umiejętność posługiwania się pakietem Microsoft Office w stopniu podstawowym.

Warunki ukończenia kursu

Test z praktycznych umiejętności

              


Rezerwuj kurs: Komputer – wykorzystanie w codziennym życiu. Podstawy pakietu Office. Kurs jest dedykowany osobom dorosłym nie używającym komputera na co dzień.

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola