• Strefa matematyki i informatyki
    Strefa matematyki
    i informatyki

O sumowaniu szeregów nieskończonych

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
29. kwiecień 2014
Kod:
28/MI
Odsłon:
4261
Cena:
250,00 PLN za kurs
Wykładowca:
dr hab. Jan L. Cieśliński, prof. UwB

Opis

Liczba godzin dydaktycznych: 30

Założenia i cele ogólne kursu    

Przekazanie słuchaczom w możliwie prosty sposób niestandardowej porcji wiedzy z matematyki wyższej.

Program kursu 

Szeregi znane ze szkoły: arytmetyczny, geometryczny, harmoniczny, przedstawione są w prosty sposób, bez natłoku wzorów. Kluczowa rola szeregu geometrycznego w teorii i praktyce. Dlaczego nieskończona suma może zależeć od kolejności wyrazów. Całka jako pole pod wykresem. Rola całek w sumowaniu szeregów, zwłaszcza bardzo wolno zbieżnych. Różne sposoby na obliczanie sum szeregów nieskończonych. Zakres   programu jest uzależniony od chęci i możliwości słuchaczy.

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu

Umiejętność obliczania prostych całek i sumowanie najprostszych szeregów. Elementy wiedzy o niektórych zaawansowanych działach wyższej matematyki.

Warunki ukończenia kursu

  • obecność i aktywność na zajęciach;
  • egzamin możliwy, ale niekonieczny.             

Rezerwuj kurs: O sumowaniu szeregów nieskończonych

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola