• Strefa matematyki i informatyki
  Strefa matematyki
  i informatyki

Programowanie w języku C++

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
29. kwiecień 2014
Kod:
11/MI
Odsłon:
4231
Cena:
250,00 PLN za kurs
Wykładowca:
dr Andrzej Pisarski

Opis

Liczba godzin dydaktycznych: 30

Założenia i cele ogólne kursu    

Kurs przeznaczony jest dla osób początkujących. Celem kursu jest nabycie przez uczestników umiejętności w posługiwaniu się składnią języka C++.

Program kursu 

 1. Podstawy: #include, main(), zakres, użycie biblioteki standardowej przy wysyłaniu treści do strumienia, return.
 2. Praca na obiektach typu string. Instrukcje warunkowe. Proste operacje arytmetyczne.
 3. Pętle oraz liczenie.
 4. Praca z partiami danych.
 5. Kompilacja rozłączna, funkcje przeciążone, struktury danych.
 6. Kompilacja rozłączna, funkcje przeciążone, struktury danych (cd.).
 7. Kontenery sekwencyjne (kasowanie elementów kontenera, iteratory, kontener typu list).
 8. Kontenery sekwencyjne (cd.). Dzielenie wczytanych linii na pojedyncze słowa (operacje na string-ach cd.).
 9. Wskaźniki. Operacje na wskaźnikach. Przekazanie do funkcji argumentu przez: wartość, wskaźnik, referencję. Dynamiczna alokacja pamięci. Operatory new []  i delete [].
 10. Dynamiczna alokacja pamięci. Operatory new []  i delete [] (cd.).
 11. Konkatenacja (łączenie łańcuchów).
 12. Korzystanie z biblioteki algorytmów (analiza obiektów typu string)
 13. Kontenery asocjacyjne.
 14. Kontenery asocjacyjne (cd.).
 15. Funkcje generyczne.

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu

Uczestnik kursu zdobędzie umiejętność:

 • pisania własnych programów,
 • korzystania ze składników standardowej biblioteki szablonów (STL),
 • tworzenia projektów złożonych z wielu plików,
 • tworzenia wielowymiarowych tablic,
 • tworzenia szablonów funkcji.

Warunki ukończenia kursu

Sposób zaliczenia kursu: ocena prac wykonywanych podczas zajęć;  dopuszczalna liczba godzin nieobecności: 6.

 


Rezerwuj kurs: Programowanie w języku C++

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola