• Strefa matematyki i informatyki
  Strefa matematyki
  i informatyki

Elementy grafiki komputerowej

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
29. kwiecień 2014
Kod:
12/MI
Odsłon:
4430
Cena:
360,00 PLN za kurs
Wykładowca:
dr Cezary J. Walczyk

Opis

Liczba godzin dydaktycznych: 45

Założenia i cele ogólne kursu    

Kurs przeznaczony jest dla osób, które poszukują darmowych narzędzi do pracy z grafiką. Jako alternatywa dla narzędzi komercyjnych omówione zostaną programy: GIMP do przetwarzania obrazów rastrowych i Inkscape do pracy z grafiką wektorową.

Program kursu 

 • Grafika wektorowa vs. grafika bitmapowa.
 • Program GIMP: instalacja i elementy interfejsu graficznego.
 • GIMP: modele i tryby koloru, kanały, przezroczystość, wybór kolorów.
 • GIMP: skalowanie obrazy, powiększanie obrazu wraz z oknem, miarki i linie pomocnicze, funkcja przyciągania do linii pomocniczej, jednoczesne wyświetlanie obrazy w kilku oknach, kopiowanie obrazu.
 • GIMP: różne typy zaznaczeń fragmentów obrazu, przekształcenia obszarów selekcji.
 • GIMP: praca z warstwami.
 • GIMP: rysowanie i malowanie, gradienty.
 • GIMP i korekta fotografii: narzędzia levels i curves; balans kolorów; korygowanie barwy, jasności i nasycenia; korekcja jasności i kontrastu fotografii.
 • GIMP i przekształcenia: przemieszczenia, przycięcia, odwrócenia, obroty, zmiana skali i wymiarów obrazu, pochylenia warstw i obszarów selekcji.
 • GIMP: techniki związane z warstwami.
 • GIMP: łączenie obrazów.
 • GIMP: kanały i maski warstw.
 • GIMP: praca z tekstem.
 • GIMP: praca z filtrami.
 • GIMP: plug-iny i skrypty.
 • GIMP: tworzenie obrazów dla sieci WWW.
 • Inkscape: instalacja i interfejs programu.
 • Inkscape: preferencje i właściwości dokumentu.
 • Inkscape - operacje plikowe: zapis i eksport dokumentu oraz otwieranie i import.
 • Inkscape - tworzenie i usuwanie obiektów: kształty, ścieżki, obiekty tekstowe, rysowanie obiektów przestrzennych.
 • Inkscape - kolorystyka i kontur: kolory jednolite, gradienty, desenie, style konturu.
 • Inkscape: warstwy.
 • Inkscape - operacje na obiektach: kolejność na stosie, właściwości obiektów, ukrywanie i blokowanie, grupowanie, przekształcenia, rozmieszcza i wyrównywanie, maskowanie i przycinanie.
 • Inkscape: operacje na ścieżkach.
 • Inkscape: klonowanie.
 • Inkscape: wektoryzacja grafik rastrowych.
 • Inkscape: krótkie omówienie języka SVG i jego zastosowania.

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu

 • Uczestnik kursu będzie potrafił: pobierać, instalować i uruchamiać programy GIMP i Inkscape.
 • Pozna cechy grafiki rastrowej i grafiki wektorowej, w tym zalety i wady.
 • Nauczy się korzystać z narzędzi dostarczanych przez programy GIMP i Inkscape.

Warunki ukończenia kursu

Zaliczenie na podstawie frekwencji        

 


Rezerwuj kurs: Elementy grafiki komputerowej

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola