• Strefa matematyki i informatyki
  Strefa matematyki
  i informatyki

Nauczanie programowania dzieci i młodzieży – wizualne języki programowania

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
29. kwiecień 2014
Kod:
13/MI
Odsłon:
5466
Cena:
360,00 PLN za kurs
Wykładowca:
dr Cezary J. Walczyk

Opis

Liczba godzin dydaktycznych: 45

Założenia i cele ogólne kursu    

Kurs przeznaczony jest dla uczniów, którzy chcą nauczyć się programować i nauczycieli, którzy chcą poznać atrakcyjne i darmowe narzędzia edukacyjne, które powstały po to aby wprowadzić dzieci i młodzież w świat programowania. Przeważającą część kursu poświęcono językowi Scratch, w którym programowanie odbywa się w sposób wizualny – elementy języka mają kształt puzzli, a poprzez przeciąganie mogą być układane w określonym porządku. Scratch pozwala na łatwe tworzenie interakcyjnych historyjek, animacji i gier.

Omówione zostaną także projekty Enchanting i JavaBlock. Ten pierwszy to modyfikacją języka Scratch pozwalająca na programowanie robotów Lego Mindstorms NXT. Zaś JavaBlock to narzędzie, w którym programy mają kształt tradycyjnych schematów blokowych.

Program kursu 

 • Scratch: pobieranie i instalacja programu.
 • Scratch: interfejs programu.
 • Scratch – puzzle: Ruch, Wygląd, Dźwięk.
 • Scratch i programowanie grafiki: puzzle Pisak.
 • Scratch i definiowanie zmiennych: puzzle Dane.
 • Scratch i obsługa zdarzeń: puzzle Zdarzenia.
 • Scratch i sterowanie działaniem programów z wykorzystaniem powtórzeń, instrukcji warunkowych, pętli: puzzle Kontrola.
 • Scratch i detekcja zdarzeń: puzzle Czujniki.
 • Scratch – działania arytmetyczne i logiczne: puzzle Wyrażenia.
 • Scratch i definiowanie własnych procedur: puzzle Więcej bloków (od wersji 2.0).
 • Scratch -praktyczne projekty.
 • Sratch – sterowanie urządzeniami elektronicznymi (Raspberry Pi i moduł PiFace).
 • Enchanting – prezentacja pracy z programem: programowanie robota Lego  Mindstorms NXT.
 • JavaBlock – schemat blokowy: budowa, typy bloków, tryb edycji.
 • JavaBlock -składnia: tworzenie zmiennych, operatory matematyczne, funkcje matematyczne, operatory przypisania, tworzenie i działania na tablicach, warunki, wejście/wyjście.
 • JavaBlock: proste przykłady schematów.
 • JavaBlock: bloki deklaracyjne i struktury.
 • JavaBlock: funkcje.
 • JavaBlock – zagadnienia zaawansowane: języki skryptowe. 

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu

 • Uczestnik kursu będzie potrafił posługiwać się programem Scratch, atrakcyjnym narzędziem do nauki programowania.
 • Pozna podstawowe możliwości narzędzia Enchanting, służącego programowaniu robotów Lego Mindstorms NXT (zastępując oryginalne oprogramowanie mniej wartościowe w nauce programowania).
 • Kursant nauczy się podstaw tworzenia programów za pomocą schematów blokowych w programie JavaBlock.

Warunki ukończenia kursu

Zaliczenie na podstawie frekwencji   

 


Rezerwuj kurs: Nauczanie programowania dzieci i młodzieży – wizualne języki programowania

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola