• Strefa matematyki i informatyki
  Strefa matematyki
  i informatyki

Podstawy tworzenia aplikacji na platformę Android

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
14. październik 2014
Kod:
16/MI
Odsłon:
4461
Cena:
360,00 PLN za kurs
Wykładowca:
dr Cezary J. Walczyk

Opis

Liczba godzin dydaktycznych: 45

Założenia i cele ogólne kursu    

Kurs przeznaczony dla osób chcących poznać metody tworzenia aplikacji na system Android w oparciu o Android SDK.

Program kursu 

 1. Wprowadzenie: omówienie narzędzi wykorzystywanych w kursie, konfiguracja środowiska programistycznego.
 2. Podstawy tworzenia aplikacji: ustawienia projektu, struktura aplikacji, testowanie aplikacji na urządzeniu wirtualnym i fizycznym.
 3. Interfejs użytkownika: układ, widoki i kontrolki.
 4. Grafika i animacje: rysowanie podstawowych kształtów, elementy OpenGL, animacja poklatkowa, płynne animacje.
 5. Okna i menu.
 6. Multimedia.
 7. Przechowywanie danych.
 8. Komunikacja sieciowa i bluetooth.
 9. Tworzenie widżetu.
 10. Lokalizacja GPS.
 11. Publikowanie aplikacji.

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu

 • Kursanci poznają narzędzia pomocne w tworzeniu aplikacji.
 • Nauczą się tworzyć graficzny interfejs użytkownika.
 • Nauczą się tworzyć animacje poklatkowe i odtwarzać pliki audio-video.
 • Poznają metody zapisywania i odczytywania danych.
 • Dowiedzą się jak tworzyć proste widżety, ustawiać lokalizację GPS, nawiązywać połączenia sieciowe i komunikować się za pomocą bluetooth.
 • Kursanci stworzą aplikację gotową do publikacji.

Warunki ukończenia kursu

Zaliczenie na podstawie frekwencji            

 


Rezerwuj kurs: Podstawy tworzenia aplikacji na platformę Android

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola