• Strefa matematyki i informatyki
    Strefa matematyki
    i informatyki
mgr inż. Mirosław NajbukKod Tytuł kursu
34/MI System operacyjny Linux, podstawowe pakiety biurowe dla systemu Linux.