• Strefa maturzysty
  Strefa maturzysty

Matura z WOS-u (2016 r.)

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
9. listopad 2015
Kod:
2/MA
Odsłon:
5177
Cena:
290,00 PLN za kurs
Wykładowca:
dr Artur Olechno / dr Andrzej Jackiewicz

Opis

Liczba godzin dydaktycznych: 30

Założenia i cele ogólne kursu    

Zdobycie lub zaktualizowanie, usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy z zakresu przedmiotu - Wiedza o społeczeństwie obejmującej zagadnienia maturalne z tego przedmiotu.

Program kursu 

 1. Społeczeństwo (4 godz.):
  • forma organizacji społeczeństwa;
  • instytucje społeczne;
  • mniejszości narodowe i etniczne w Polsce;
  • naród i wspólnota narodowa;
  • polskie społeczeństwo w dobie przemien;
  • społeczeństwo - informacje wstępne;
  • społeczeństwo obywatelskie.
 2. Polityka (6 godz.):
  • demokracja;
  • doktryny społeczne i polityczne;
  • media - czwarta władza;
  • obywatel w państwie demokratycznym;
  • państwo;
  • partie polityczne - geneza, podział, funkcje;
  • prawo wyborcze;
  • system partyjny i jego rodzaje;
  • system partyjny RP;
  • systemy polityczne wybranych krajów;
  • typy rządów w państwach demokratycznych.
 3. Ustrój (6 godz.):
  • transformacja w Polsce;
  • ustrój Rzeczypospolitej Polskiej;
  • władza samorządowa;
  • władza sądownicza;
  • władza ustawodawcza;
  • władza wykonawcza.
 4. Prawo (6 godz.):
  • akty prawne RP;
  • Konstytucja;
  • podział prawa;
  • prawa człowieka;
  • prawa człowieka w Polsce;
  • prawo o jego funkcje;
  • prawo krajowe;
  • systemu ochrony praw człowieka.
 5. Stosunki międzynarodowe (4 godz.):
  • od Jałty do Jesieni narodów;
  • Organizacja Narodów Zjednoczonych;
  • Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego;
  • polska polityka zagraniczna po 1989 roku;
  • regionalne inicjatywy integracji i międzynarodowej współpracy;
  • Wspólnota Europejska - proces integracji.
 6. Zagrożenia i problemy współczesnego świata (4 godz.):
  • katastrofy ekologiczne;
  • klęski żywiołowe;
  • konflikty międzynarodowe;
  • problemy społeczno-ekonomiczne;
  • przestępczość zorganizowana i zjawisko międzynarodowego terroryzmu.

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu

Uczestnicy kursu nabędą lub poszerzą wiedzę z zakresu przedmiotu maturalnego, z sześciu działów tematycznych wiedzy o społeczeństwie – Społeczeństwo, Polityka, Ustrój Prawo, Stosunki Międzynarodowe oraz Zagrożenia i problemy współczesnego świata. 

Egzamin maturalny z przedmiotu na poziomie podstawowym lub rozszerzonym jest podstawą kwalifikacji na wszystkich kierunkach studiów (Prawo, Administracja, Europeistyka, Bezpieczeństwo Narodowe) prowadzonych przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

Warunki ukończenia kursu

Egzamin pisemny.

 


Rezerwuj kurs: Matura z WOS-u (2016 r.)

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola