• Strefa maturzysty
    Strefa maturzysty

Geografia – przygotowanie do matury (poziom podstawowy i rozszerzony)

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
23. styczeń 2015
Kod:
6/MA
Odsłon:
4142
Cena:
200,00 PLN za kurs
Wykładowca:
dr hab. Elżbieta Jekatierynczuk-Rudczyk

Opis

Liczba godzin 20

Cele kursu

- powtórzenie treści podstawy programowej z geografii przygotowujących ucznia do matury na poziomie podstawowym i rozszerzonym

Program kursu

  1. Czytanie map topograficznych i tematycznych
  2. Interpretacja procesów fizyczno-geograficznych (Ziemia we wszechświecie, budowa wnętrza Ziemi, procesy endogeniczne i egzogeniczne, funkcjonowanie litosfery, pedosfery, atmosfery i hydrosfery)
  3. Procesy społeczno-gospodarcze na świecie i w Polsce (elementy demografii i osadnictwa, geografia rolnictwa, przemysł i usługi)
  4. Elementy geografii politycznej

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu

 

- kształcenie umiejętności czytania i interpretacji map topograficznych i tematycznych

- rozumienie zjawisk fizyczno-geograficznych

- interpretacja procesów społeczno-gospodarczych i politycznych w Polsce i na świecie


Rezerwuj kurs: Geografia – przygotowanie do matury (poziom podstawowy i rozszerzony)

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola