• Strefa maturzysty
  Strefa maturzysty

Intensywny kurs języka angielskiego przygotowujący do matury rozszerzonej

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
7. październik 2014
Kod:
8/MA
Odsłon:
3429
Cena:
290,00 PLN za kurs
Wykładowca:
mgr Agnieszka Górska

Opis

Liczba godzin    30

 

Założenia i cele ogólne kursu    

 

Kurs kierowany jest do tegorocznych maturzystów chcących przypomnieć i utrwalić materiał jak i formę egzaminu matury rozszerzonej z języka angielskiego.

 

Celem kursu jest przypomnienie i utrwalenie materiału i umiejętności z zakresu słownictwa, pisania, czytania, słuchania, mówienia i gramatyki niezbędnych do zdania matury rozszerzonej z języka angielskiego.

 

Program kursu  

 

1.         Pisanie:

 

 • Rozprawka (for & against, opinion, discursive essay)

 

 • Opis (osoby, miejsca/budynku, wydarzenia)

 

 • Opowiadanie

 

 • Recenzja (filmu, książki)

 

2.         Czytanie:

 

 • Dobieranie (brakujące zdania, fragmenty tekstu)

 

 • Prawda / fałsz, prawda / fałsz / brak informacji

 

 • Układanie tekstu w kolejności

 

 • Test wielokrotnego wyboru

 

3.         Słuchanie:

 

 • Układanie w kolejności – kolejność informacji w nagraniu

 

 • Test wielokrotnego wyboru

 

 • Prawda / fałsz, prawda / fałsz / brak informacji

 

 • Określenie czy informacja pojawia się w nagraniu

 

 • Dobieranie – streszczenie lub podsumowanie, nagłówki

 

4.         Mówienie:

 

 • Przeprowadzenie rozmowy wstępnej

 

 • Odgrywanie ról (negocjowanie, opisywanie, wyrażanie opinii …)

 

 • Opis obrazka

 

 • Dokonywanie wyboru

 

 • Argumentowanie

 

 • Wprowadzenie zwrotów i słownictwa przydatnego na egzaminie ustnym

 

5.         Gramatyka:

 

 • Transformacje ze słowem kluczem, transformacje otwarte (bez słowa klucza)

 

 • Tłumaczenie fragmentów zdań

 

 • Słowotwórstwo

 

 • Test luk otwartych (uzupełnianie tekstów brakującymi wyrazami)

 

 • Test luk sterowanych (uzupełnianie tekstu jedną z podanych opcji a b c lub d)

 

6.         Słownictwo:

 

 • Człowiek

 

 • Dom

 

 • Szkoła

 

 • Praca

 

 • Życie rodzinne i towarzyskie

 

 • Żywienie

 

 • Zakupy i usługi

 

 • Podróżowanie i turystyka

 

 • Kultura

 

 • Sport

 

 • Zdrowie

 

 • Nauka, technika

 

 • Świat przyrody

 

 • Państwo i społeczeństwo

 

 • Elementy wiedzy o krajach angielskiego obszaru językowego

 

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu     

 

Wiedza

 

 • Posiada uporządkowaną wiedzę ogólną.  Posiada wiedzę z zakresu słownictwa i struktur gramatycznych umożliwiającą wypowiadanie się, w formie pisemnej i ustnej, na tematy ogólne.

 

Umiejętności

 

 • Potrafi przygotować większość prac pisemnych. Potrafi wyszukać i zrozumieć oraz dokonać analizy informacji z różnych źródeł.

 

 • Posiada umiejętność przygotowania różnego typu wystąpień ustnych. Potrafi omówić rysunki.

 

 • Ma umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

 

Kompetencje społeczne

 

 • Potrafi współdziałać i pracować w grupie przyjmując w niej różne role. Potrafi poprowadzić dyskusję w grupie oraz dokonać jej podsumowania. Ma umiejętność prowadzenia negocjacji, mediacji i dochodzenia do kompromisu. Wykazuje aktywność w interakcji w grupie.

 

Warunki ukończenia kursu

 

Obecność na zajęciach, regularne i staranne przygotowanie do zajęć oraz aktywność podczas zajęć. Rzetelne wykonywanie pracy domowej.

 


Rezerwuj kurs: Intensywny kurs języka angielskiego przygotowujący do matury rozszerzonej

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola