• Strefa maturzysty
  Strefa maturzysty

Matura 2016 z języka polskiego POZIOM ROZSZERZONY – Kurs przygotowawczy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (60h)

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
9. listopad 2015
Kod:
5/MA2
Odsłon:
4004
Cena:
490,00 PLN za kurs
Wykładowca:
mgr Marta Białobrzeska / prof. dr hab. Jarosław Ławski

Opis

Liczba godzin dydaktycznych: 60

Założenia i cele ogólne kursu

Nowa formuła matury z polskiego - przygotowanie licealistów do egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie rozszerzonym w nowej formule.

Program kursu

 1. Połączenie pracy z konkretnymi zadaniami (tekstami) z powtórzeniem wiadomości z zakresu historii i teorii literatury (określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół ponadgimnazjalnych).
 2. Praca z wybranymi tekstami  w celu kształcenia umiejętności tworzenia wypowiedzi argumentacyjnej, w której od ucznia wymaga się:
  • zrozumienia załączonego do tematu wypracowania tekstu k tekstu historycznoliterackiego, teoretycznoliterackiego albo krytycznoliterackiego;
  • określenia głównego problemu przedstawionego w tekście;
  • rozważenia i oceny rozwiązania problemu, który przedstawił autor tekstu;
  • odwołania się do załączonego tekstu oraz innych, wybranych przez ucznia tekstów kultury;
  • przygotowania wypowiedzi pisemnej (w formie rozprawki lub szkicu.
 3. Praca z wybranymi tekstami w celu kształcenia umiejętności analizy i interpretacji porównawczej tekstów literackich (lirycznych, epickich lub dramatycznych), w tym ćwiczenia w celu ustaleń dotyczących np.:
  • elementów sytuacji komunikacyjnych dostrzeżonych w utworach;
  • kompozycji tekstów oraz ich funkcji;
  • cech stylu wypowiedzi i użytych w nich środków językowych oraz ich funkcji;
  • dosłownych i niedosłownych znaczeń poszczególnych elementów utworów, zwłaszcza metaforycznych, alegorycznych i symbolicznych;
  • przynależności gatunkowej tekstów;
  • kreacji świata przedstawionego (w tym funkcji motywów literackich w przedstawionych tekstach).

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu             

 • umiejętność dokonywania interpretacji porównawczej utworów literackich;
 • umiejętność tworzenia wypowiedzi argumentacyjnej (rozprawki lub szkicu), wymagającej odniesienia się do tekstu historycznoliterackiego, albo teoretycznoliterackiego, albo krytycznoliterackiego;
 • wykorzystanie wiedzy z zakresu teorii i historii literatury na drodze tworzenia wypowiedzi pisemnej.

Warunki ukończenia kursu

            


Rezerwuj kurs: Matura 2016 z języka polskiego POZIOM ROZSZERZONY – Kurs przygotowawczy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (60h)

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola