• Strefa maturzysty
    Strefa maturzysty

Kurs przygotowawczy do matury z matematyki na poziomie rozszerzonym oraz do studiów na kierunkach ścisłych (Matura 2016)

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
9. listopad 2015
Kod:
3/MA
Odsłon:
3251
Cena:
390.00 PLN za kurs
Wykładowca:
dr Tomasz Czyżycki

Opis

Liczba godzin dydaktycznych: 40

Założenia i cele ogólne kursu    

Oferta kursu skierowana jest do maturzystów 2016 roku. Cel kursu to przygotowanie młodzieży do matury z matematyki na poziomie rozszerzonym oraz do studiów na kierunkach ścisłych poprzez omówienie niezbędnych fragmentów teorii, rozwiązywanie ciekawszych i trudniejszych zadań maturalnych oraz zadań na poziomie uniwersyteckim.

Program kursu     

  1. Liczby rzeczywiste, indukcja mat., równania i nierówności z wartością bezwzględną.     
  2. Równania i nierówności wielomianowe i wymierne.      
  3. Funkcja liniowa. Funkcja kwadratowa. Układy równań liniowych.           
  4. Wielomiany, funkcje wymierne i inne, np. [x].  
  5. Funkcja wykładnicza i logarytmiczna.
  6. Ciągi liczbowe, granice ciągów.
  7. Granice i pochodna funkcji.        
  8. Planimetria.       
  9. Trygonometria.
  10. Geometria analityczna. 
  11. Matematyka finansowa.              
  12. Stereometria.   
  13. Kombinatoryka.
  14. Rachunek prawdopodobieństwa z elementami statystyki.         
  15. Test maturalny i jego omówienie.           

Uczestnicy kursu otrzymają na zajęciach materiały dydaktyczne.

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu

Uczestnicy kursu powtórzą, uporządkują i poszerzą wiedzę z matematyki z zakresu szkoły średniej na poziomie rozszerzonym oraz poznają wybrane metody z zakresu matematyki wyższej, co ułatwi im zdanie matury na poziomie rozszerzonym z tego przedmiotu a także przygotuje do studiowania na kierunkach ścisłych.

Warunki ukończenia kursu

Warunkiem ukończenia kursu jest obecność na zajęciach.

 


Rezerwuj kurs: Kurs przygotowawczy do matury z matematyki na poziomie rozszerzonym oraz do studiów na kierunkach ścisłych (Matura 2016)

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola